• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

siskom_tak  napisał: 

> Oto fragment z informacją o tunelu i jego długosci.
> Od jaa_gi
> Skopiowałam z tego opracowania rządowego:
> patrz:prezentacje - tekst w Wordzie
> 
> www.ursynow.pl/informacje/prezentacja.php
> 
> A teraz skopiowany fragment dot. tunelu:
> 
> 4.11 Najistostniejszym obiektem na trasie POW jest tunel pod Ursynowem, którego
>  
> realizacja ma stanowić zabezpieczenie przed hałasem i zanieczyszczeniami 
> powietrza.
> 4.12 Koncepcja tunelu rozpatrywana jest wariantowo. W zależności od wariantu, 
> jego długość wyniesie 2300 lub 2900 m.Tunel może zaczynać się po przekroczeniu 
> ulicy Puławskiej lub 200 m przed skrzyżowaniem ulic Pileckiego-Płaskowickiej  a
>  
> kończy u podnóża Skarpy.
> 4.13 Tunel przechodzi w pasie terenu, wzdłuż którego na górze przebiega ulica 
> Płaskowickiej. Usytuowany jest po jej południowej stronie w liniach 
> rozgraniczających ulicy o szerokości 90-100 m. Szerokośc pomiędzy liniami 
> zabudowy ulicy Płaskowickiej wynosi 150-200m.
> 4.14 Realizacja tunelu nie ma wpływu na usytuowanie ulicy Płaskowickiej, która 
> będzie funkcjonowała na dotychczasowych zasadach.
> Tunel projektuje się bezpośrednio pod powierzchnią terenu, za wyjątkiem 
> odcinka, gdzie przechodzi pod metrem.
> 4.15 Uwzględniony jest gabaryt budowli na który składa się oprócz elementów 
> konstrukcji żelbetowej monolitycznej, skrajnia drogowa, oraz kanały 
> wentylacyjno- oddymiające. Minimalna grubość zasypki gruntu nad tunelem dla 
> przeprowadzenie poprzecznego uzbrojenia podziemnego wynosi 2 m. W wyniku tych 
> wymagań fundament tunelu posadowiony jest pod powierzchnią istniejącego terenu 
> na głębokości 12-13 m,(jezdnia drogowa na głębokości 10-11.m), a w miejscu 
> przejścia pod tunelem metra na głębokości 20 m (jezdnia 18 m).
> Konstrukcja tunelu metra jest w tym miejscu odpowiednio wzmocniona.
> Tunel w przekroju poprzecznym jest prostokątny, dwunawowy, podzielony ścianą 
> środkową o całkowitej szerokości 36 m i wysokości około 10 m.
> 4.16 Przewiduje się wentylowanie strumieniowe wentylatorami umieszczonymi w 
> każdej nawie w ilości po dwa, w rozstawie co 80-100 m. Klapy oddymiające, 
> otwierające się automatycznie osadzone będą w stropie ogniochronnym. Przejścia 
> ewakuacyjne są zaprojektowane w ścianie środkowej co 100 m z drzwiami o 
> odporności ogniowej.
> 4.17 Tunel wyposażony będzie w instalację monitoringu kolizji a także 
> monitoringu stężenia spalin. Przewiduje się system czerpni powietrza i wyrzutni
>  
> wentylacyjnych na obu końcach tunelu.
> Rozwiązania techniczne tunelu mają zabezpieczyć:
> •	długość zapewniająca całkowite wyeliminowanie oddziaływania hałasu na 
> tereny zabudowy wielorodzinnej Ursynowa,
> •	techniczne rozwiązanie wentylacji nie powodujące przekroczenia 
> wymaganych standardów jakości powietrza atmosferycznego,....
> 
> dalej możecie przeczytać po kliknięciu w podany na początku postu link.
> PS. Nigdy nie posługuję się konfabulacją.
> To zbyt poważna sprawa, aby oszukiwać ludzi i manipulować nimi!
> jaa_ga
> 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się