Forum Sport Sport
ZMIEŃ
  • (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

  Odpowiadasz na:

  gordon26 napisał: 
  
  > Tylko o tym wszyscy jakoś nie pamiętają
  > ale też co w pracy doktorskiej się znajdowało godnego pożałowania profesora
  > czytając te wymiociny mam naprawdę dyskomfort, śmiać się czy płakać??
  > 
  > Ciekawy fragment komentarza z bloga Roberta Gwiazdowskiego.
  > 
  >   Praca doktorska Lecha Kaczyńskiego pt. “Zakres swobody stron w zakres
  > ie
  > kształtowania treści stosunku pracy”, która została opublikowana i brawur
  > owo
  > obroniona w 1979 r.
  > 
  >   1. (str. 7): W XIX wieku uwagę na ten fakt zwrócił Karol Marks ("Praca
  > najemna i kapitał"), wskazując przy tym, że formalno prawna wolność umów stanow
  > i
  > narzędzie dyktatu stosowanego przez kapitał wobec klasy robotniczej.
  > 
  >   2. (str. 29): Zasada wolności umów stanowiła narzędzie nieograniczonego
  > wyzysku klasy robotniczej (K. Marks, "Kapitał'"')
  > 
  >   3. (str. 32): Następny etap rozwoju norm prawa pracy kształtował się już po
  > d
  > wpływem walki klasowej proletariatu Okres kontrrewolucji położył jednak kres ty
  > m
  > zdobyczom.
  > 
  >   4. (str. 33): Ruch robotniczy był politycznym reprezentantem interesów
  > proletariatu.
  > 
  >   5. (str. 38): Podstawowym motorem rozwoju ochrony pracy, a właściwie całego
  > prawa pracy w państwie kapitalistycznym, była walka klasowa proletariatu.
  > Społeczeństwo socjalistyczne, jak wiadomo, cechuje brak antagonistycznej
  > sprzeczności między pracą a kapitałem.
  > 
  >   6. (str. 40): Możliwość dążenia administracji zakładu pracy do realizacji
  > postawionych zadań kosztem naruszenia uprawnień pracowników została dostrzeżona
  > już przez Lenina ("O roli i zadaniach związków zawodowych w warunkach nowej
  > polityki ekonomicznej" w zbiorze pt. "Lenin o związkach zawodowych", str. 345-6
  > ).
  > 
  >   7. (str. 43): Planowanie jest zjawiskiem związanym w sposób nieodłączny z
  > gospodarką socjalistyczną, dlatego też uważane jest za obiektywnie występującą 
  > w
  > tej gospodarce prawidłowość (Wojciech Brus, "Ogólne warunki funkcjonowania
  > gospodarki socjalistycznej", W-wa 1961)
  > 
  >   8. (str. 51-52): Wymienić trzeba także system wartości charakteryzujący
  > ideologię socjalistyczną, wśród których kluczową rolę odgrywa idea
  > sprawiedliwości społecznej i idea równości, czyli egalitaryzmu.
  > 
  >   9. (str. 197): Naruszenie zasad socjalistycznego egalitaryzmu może dać
  > podstawę do uznania odpowiedniej klauzuli umownej za sprzeczną z zasadami
  > współżycia społecznego.
  > 
  >   10. (str. 262): Ani planowość, ani dwie pozostałe przesłanki [zasada
  > socjalistycznej sprawiedliwości społecznej i socjalistyczny egalitaryzm] nie
  > stoją w bezpośredniej sprzeczności z zasadą swobody umów
  > źródło
  > szut.jogger.pl/2007/05/20/lech-kaczynski-i-jego-praca-doktorska/
  

  Nie pamiętasz hasła

  lub ?

   

  Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się