• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

kawon86  napisał: 

> Przy okazji zmian w systemie odbierania odpadów staniemy przed problemem tzw. o
> dpadów niebezpiecznych.  W zasadzie nie ma wielkiego kłopotu z 
> - elektrośmieciami (można załatwić bezpłatny odbiór, są punkty - w Wawrze przy 
> urzędzie dzielnicy. Wprawdzie tylko w soboty ale jest) 
> - lekami (często sa pojemniki w aptekach)
> - bateriami ( pojemniki w marketach technicznych)
> Natomiast mamy jeszcze takie kategorie jak np opakowania po farbach, lakierach 
> , deski , żarówki, świetlówki itd.
> 
> Zgodnie z obietnicami powinny powstawać gminne punkty zbiórki odpadów niebezpie
> cznych gdzie za darmo można wyrzucić tego typu odpady.
> " [i]w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy powinien być określony obowiązek selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony i odpady zielone. Odpady takie powinny później trafić do PSZOK. Zorganizowane przez gminę punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK powinny zacząć działać od 1 lipca 2013 r., tj. daty wejścia w życie nowego systemu odbierania odpadów komunalnych[/i]" wios.warszawa.pl/ftp/dokumenty/zalaczniki/PSZOK.pdf
> 
> Ponadto " [i]Uzupełnieniem funkcjonowania Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Ni
> ebezpiecznych winna być cykliczna zbiórka tego rodzaju odpadów. Proponuje się, 
> aby kilka razy w roku w ściśle określonym dniu i godzinach dokonywać zbiórki od
> padów niebezpiecznych. 
> Wytypowany sprzęt transportowy wyposaŜony w odpowiednie pojemniki i konten
> ery będzie 
> dokonywał objazdu trasy przyjmując od mieszkańców wszystkie odpady niebezpieczn
> e[/i]. " 
> 
> 
> Na razie w Warszawie znam tylko jeden taki punkt (stenaekostacja.pl) . Wprawdzie nie wszystko na ich stronie jest zgodne z prawda (np. nie zbierają już odpadów zielonych), ale można bez kłopotu wyrzucić deski, gruz, baterie, farby, oleje ,rozpuszczalniki,środki ochrony roślin ,  elektrośmieci , złom , połamane meble , świetlówki itp. 
> Tyle,  że taki punkt jest jeden i daleko.  
> Na stronach Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi mamy tylko informacje o zbiór
> ce elektrośmieci i termometrów rtęciowych. Zgodnie z obietnicami miasta już do 
> 2011 miało powstać w Warszawie 60  punktów zbiórek odpadów  w tym 5 w Wawrze. 
> A może ja o czyms nie wiem? Znacie takie miejsca?

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się