• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Szwager  napisał(a): 

> Skupia sie na jednym ino wontku, bo on widza determinuje couke Wasze 
> przemyslynia. Trocha poteoretyzowac przeca niy zaszkodzi. Przijmijmy ize 
> Polska je juz we EU i ize Slonzoki wracajom coroz czynsciyj na Slonsk i 
> wystympujom przed sondami o zwrot swoich wuasnosci (co zresztom robiom juz 
> tera o ile posiadajom polske obywatelstwo jeszcze/sprawa ze zmuszaniym 
> przesiedlyncow do pozbywania sie obywatelstwa i wuasnosci tysz jeszcze czeko w 
> siyni/). W bouym DDR, po pouonczyniu Niymiec)tysz niy zawsze nowy wuasciciel 
> zwracou (np) dom starymu, tukej czynsto wkroczauo panstwo na scyna i 
> regolowauo inaczyj (finansowo) sprawa odszkodowan. Tukej widza pole popisu do 
> rzondow obu krajow i do politykow w ramach EU. Poczamu te rzeczy niy 
> pouonczyc  wproblym obu panstw i EU? - Ale do tego poczebno je dobro wola obu 
> zajtow(stron). Kej sie rozuazi o wuasnosci Polokow po drugyj stronie Buga, to 
> problym je mi myniyj znany, ale niy podejrzywom coby kerys ze Polokow chciou 
> tam wracac. A mozno sie myla? Godomy tukej tysz o blank inkszych sprawach kej 
> idzie o rekompynsata polsko i niymiecko do bouych "wysiedlyncow",Poloki z za 
> Buga dostali domy po Niymcach(zresztom czynsto niy maojnc zodnych domow po 
> drugyj stronie Buga, ale twierdziouo to i przedkuodauo fauszywe dowody i 
> swiadkow swiadczonce o czyms taki (to ale niy powinno byc tukej zodnym 
> tematym), a dzisiej je wuascicielami tych poniymieckich domow i jeszcze roz 
> dostowo odszkodowania i ziymie od panstwa polskego(kere zresztom juzas 
> przidzielo im hektary na Dolnym slonsku). Przijmijmy ale ize to som wyjontki i 
> ize ino pewne , nazwijmy to elemynty, majom dostymp do takich rozwionzan. Co 
> zrobic wtedy ze ludzmi kere som bez roboty i miyszkajom we poniymieckich 
> domach, kere poczebujom rymontow i modernizacji? Wydowo mi sie ize tukej 
> panstwo polske i niymiecke w ramach EU powinny juzas pouonczyc swoje zadania i 
> tak postympowac jak to bouo w bouyj DDR - czymu niy badac sprawy od przipadku 
> do przipadku i w poszanowaniu prawa regolowac te sprawy prawnie. 
> Podkreslomjednak, ize recht na zwrot swojego domu i ziymi powiniyn pozostac 
> niynaruszony. W inkszym przipadku sprawa bydzie sie kulac dalyj i szukac ino 
> odpowiedniego czasu i juzas prziniesie ino wiyncyj szkod. Podejrzywom ize 
> wiynkszosc ludzi bydzie zadowolono jak oczysci swoje sumiynia a i panstwo 
> polskymu wyszuo by to ino na dobre. Czi wszyscy kerzy tak wouajom (zresztom po 
> obu stronach granicy)o odnich krziwdach, byli faktycznie pokrziwdzyni. Wydowo 
> mi sie ize tych fauszywych "pokrziwdzonych je niywspoumiernie pouno. Pytom sie 
> czamu ludzie kere nic niy posiadali i bez(przez) niyuczciwosc wlyzli w 
> posiadanie cudzych dobr nojguosniyj wojujom i lamyntujom?
> Mozno na poczontek cza oszacowac prawdziwe rachunki krziwd a potym zaczonc 
> konkretnie sie z nich rozliczac. Niy kozdy, kery mo juz wnokow i prawnukow po 
> drugyj stronie granicy mo ochota wracac na downo ziyia i niykozdy wnuk abo syn 
> downego bauera z kole Breslau chciou by tam juzas nazod wrocac. O tym cza 
> godac otwarcie a niy pocichu, w tym temacie niyma placu dlo nacjonalistycznych 
> podzegaczy, judaszow i oszouomow. Niystety ta sprawa dzisiej je wykozystywano 
> przez roztomaitych politycznych "karierowiczow", kerzy dalyj zerujom na 
> ludzkim niyszczynsciu i niyzgodzie miyndzy narodami. 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się