• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Szwager  napisał(a): 

> Nojpiyrw odpowia Tomkowi. Jak ino ktos poradziou udowodnic, co posiadou cosik 
> we DDR (dom, ziymia, fabryka) i ize bezprawnie to straciou, to oczywiscie ize 
> dostowou to nazot abo tego rekompynsata  -  to miouech na mysli jak 
> szkryflouech o ludzkim zauatwianiu tych spraw i to miouech na mysli kej 
> szkryflouech o zauatwianiu tego w prziszuyj EU i w porozumiyniu wszyskich 
> zajtow. A co do podpisywania w czasie pobytu w DDR abo Polsce jakis 
> wymuszonych podpisow na dokumyntach, to rzeczom chyba oczywistom je, ize bouo 
> to bezprawie. Miyszosz trocha Tomku rzeczy i fakty, ale niy je to podejrzywom 
> cylowe, tak i dziynkuja za dodatkowe poruszynie tego tematu. A terozki pozwola 
> se jeszcze roz przisc nazod do poprzedniyj wymiany zdan. Jak widac wuazymy na 
> nastympne tematy - niy idzie tego uniknonc bo temat je tak szyroki jak szyroko 
> kto poradzi ino na niego paczec. Piszecie(Pani) ize Slonzoki powinni miec 
> prawo do odzyskania obywatelstwa polskiego jak i odzyskania wuasnosci. OK, ale 
> co je ze tymi Slonzokami , kerzy sie uwazajom za Niymcow, abo tymi kerych 
> Polska za takich uwazo. Tukej niy widza u Wos konsekwynci. Obie strony, Niymcy 
> i Polska dalyj dzielom nos jako narod (chociosz Niymcy tukej obecnie milczom 
> bo niy majom interesu sie na tyn temat wypowiadac, bezto pisza sam w tym 
> kontekscie o Niymcach ino czysto teoretycznie), to niy Polska abo Niymcy 
> powinny decydowac kto je Slonzokym a kto niy - do niydawna twierdzono ize nos 
> niyma - to my same powinni o tym decydowac kim my som. Wiadomo powszechnie ize 
> we ostatnim polskim spisie fauszowano dane i manipulowano wynikami i danymi - 
> jak dugo wszyske Slonzoki (podkreslom WSZYSKE) niy bydom mogli, sami sie 
> bezstronnie wypowiedziec kim som tak dugo spirala krziwd bydzie sie kryncic 
> dalyj. To my same muszymy decydowac przedewszyskim o Slonsku, a w tym 
> kontekscie sprawa odszkodowan nabiyro coukym inkszego wyglondu. Jak Widzicie 
> stac mie na to coby powiedziec prowda na guos, ale odnosza wrazynie ize Poloki
> (Polacy) kerzy miyszkajom we Slonsku, w przewazajoncyj mierze, tego zrobic niy 
> poradzom, to ciongue zasuanianie powstauego bezprawia krziwdami, kere same 
> doznali, je do mie niy do przijyncia, tak samo jak niy do przijyncia je do mie 
> relatyzowanie winy Niymiec. Przeca jak mi ktos cos niygodziwego zrobi, to niy 
> zrobia mu tego samego, ino byda sie starou coby uczciwosci stouo sie zadosc w 
> sposob normalny i uczciwy. Moga sie zgodzic ewyntualnie, co Polska i Niymcy 
> niy miauy do dzisiej szansy uregolowania tych rzeczy, ale we dniu dzisiejszym 
> ta szansa dostowajom, tak samo jak i my Slonzoki dostowomy szansa wkoncu 
> zaczonc decydowac sami o sobie. Niystety minouo wiela lot i coroz trudniyj je 
> znondowac prowda, ale sznupac za niom cza dalyj, bo jako momy alternatywa? 
> Alternatywom je dalyj niyuznowac krziwd ludzi, niy Polokow abo Niymcow, czi 
> Slonzokow, ino ajnfach ludzi, i tysz dalyj ignorowac fakt istniynia nos jako 
> narodu, kery niystety ale dalyj puaci za to co inksze mu wyrzondziyli. Jak to 
> sie godo, "syty guodnego niy zrozumi", ale czi to znaczy ize jak tych sytych 
> je dwoch to guodnego niyma wcale? Ktos sam zarzucou wom robiynie z "siebie" 
> (jako Polaka) wiecznyj ofiary, a jo to widza inaczyj - mie sie zdo ize cza na 
> to paczec jako czuowiek a niy jako Polok, Niymiec abo Slonzok. Dyc to widac 
> jak na duoni ize juzas sie staro wykorzystywac nos Slonzokow jako karta 
> przetargowo w interesie niy naszym ino kogos inkszego, i juzads za czidziysci 
> lot znondzie sie ktos kto bydzie musio to nazwac takim a niy inkszym "handlym" 
> w kerym towarym som my Slonzoki. Za take cos to jo piyknie dziynkuja. Niy je 
> to przipadkym takim samym gwaucyniym podstawowych zasad i praw jake juz znomy 
> ze geszichty? Niy przipomino to nikomu o krziwdach, kere nom wyrzondzono we 
> 21, 39, 45 roku, w latach siedymdziesiontych. Ale niy stowomy my Slonzoki sam 
> jednak jako ofiary, niy. Na tyn luksus moge se pozwolic ino tyn kery niymo nic 
> do stracynia, i bezto uwazom ize powinno sie dac nom nasze sprawy zauatwiac 
> przedewszykim samymu. Polok bydzie paczou zawsze polskego interesu, Niymiec 
> niymieckego, a jakego bydzie paczou Slonzok? To tela teoretyzowania, a tera 
> nazod do faktow. Prawie czekomy na wynik ze Sztrasburga (sprawa narodowosci 
> slonskyj) i niykerym sie zdowo ize od tego wszysko zolezy. Niy od tego nic niy 
> zalezy, wszysko zalezy od tego jak sie chcom dogodac Niymcy i Poloki i jake 
> bydom widziec spolne interesy w EU.  A kaj lezy Sztrazburg? Dyc to tysz 
> ziymie, kere bouy roz w Niymcach a roz we Francyji, i jak kuknonc na dzisijszo 
> spolno polityka Francji i Niymiec, to zdo sie ize nigdy sie te panstwa niy 
> wadziyli o Alzacja itd. Co to mo spolnego ze sprawom Slonska i Slonzokow? Ano 
> mo, dopiyro jak obie zajty uwidzom spolny cyl, dopiyro wtedy idzie godac o 
> porozumiyniu. Jo widza sam bezto szansa do Slonska stac sie juzas tym czym bou 
> zawsze, ojczyznom Slonzokow - Slonzokow kere godali, mowili, szprechali i 
> rzykali(czesko godka). Slonzokom zarzuco sie i zarzucauo zawsze ize niy 
> wiedzom czym tak naprawdy som Polokami abo Niymcami. To niy tak i to 
> niyprowda - styknie ino kuknonc na sprawa plebiscytu na Gornym Slonsku. Przeca 
> wiycie ize keby dac wtedy(dzisiej zresztom tysz) mozliwosc opowiedzynia sie 
> niy jako Polok abo Niymiec, ino jako Slonzok, to wynik niy bou by 60 do 40, a 
> i niy cza by bouo dzielic nasze ziymie i nos samych. I nic tu niy pomoge 
> miyszanie w ta couku geszichta "Ruskich", dzisiej ich juz downo niyma a sprawa 
> prziwrocynia slonskyj autonomi dalyj je tematym tabu. To niy ruske 
> rozwionzywali Slonski Sejm i to niy ruske otruli Korfantego, to niy komunisty 
> rzondzom dzisiej we Polsce i to niy komunisty stoli we Sztrasburgu jako strona 
> przeciwno niy Niymcom ino Slonzokom. Jak widzicie sprawa slonskego narodu i 
> narodowosci Wy, cera (corka) Polki z  terynow tak przeca podobnych do Slonska, 
> podobnych bo podobne niyszczynscia doswiadczauy i podobnie piykne geszichta 
> majom. To mie osobiscie sam nojwiyncyj interesuje. Znom trocha ludzi z za Buga 
> i wiym ize zawsze mieli sympatia do nos Slonzokow(egal jakego jynzyka). Jak 
> wyobrazo se Polska prziszuosc "Kresow" i wspouzycia z somsiadoma na wschodzie?
> Mioubych sam wiyncyj pytan, bo przeca Europa bouo dugo podzielono a konczy sie 
> na zicher niy na Bugu. Godom o slonskim narodzie a neguja nycjonalistow. Jak 
> to je myjglich? Ano to je myjglich jak se pomyslec o geszichcie i prziszuosci 
> slonska.
> 
> Niywiym elich wos usatysfakcjonowou tym coch szkryfnou, ale mom nadzieja ize 
> konsek wiyncyj zrozumiecie mie i inkszych Slonzokow. Piyknie dziynkuja.
> 
> Szwager 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się