• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

mysiaapysia  napisała: 

> Proszę zwrócić uwagę, że w ogólnie dostępnym elektronicznym Dzienniku Ustaw zna
> jduje się się treść dwóch ustaw - Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające. 
> W tej drugiej ustawie jest art. 298, którego ust. 1 brzmi następująco:
> [i]Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach
>  szkolnych
> 2014/2015–2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotow
> ej lub laureata konkursu przedmiotowego
> o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisa
> mi wydanymi na podstawie art. 22
> ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 15, są przyjmowani w pierwszej kolejności
>  do publicznej szkoły ponadpodstawowej,
> publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w 
> publicznej szkole ponadpodstawowej
> ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 13
> 4 ust. 1 i art. 135 ust. 1 ustawy – Prawo
> oświatowe.[/i]
> Mowa jest zatem o laureatach z tego roku szkolnego i dwóch poprzednich lat. 
> Nie trzeba zatem snuć domysłów o trwałości tych uprawnień laureatów.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się