• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: mazepa  napisał(a): 

> Logfile of HijackThis v1.99.1
> Scan saved at 09:09:00, on 2006-01-09
> Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
> MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
> 
> Running processes:
> C:\WINDOWS\System32\smss.exe
> C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
> C:\WINDOWS\system32\services.exe
> C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
> C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
> C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
> C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
> C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
> C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
> C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
> C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
> C:\WINDOWS\system32\paytime.exe
> C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
> C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
> C:\WINDOWS\system32\paytime.exe
> C:\WINDOWS\system32\sywsvcs.exe
> C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0\program\soffice.exe
> C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0\program\soffice.BIN
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
> C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe
> C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
> C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
> C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
> C:\Program Files\Opera\Opera.exe
> C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
> C:\Documents and Settings\Milenium\Moje dokumenty\hijackthis\HijackThis.exe
> 
> R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secur
> e32.html
> R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.ht
> ml
> R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secur
> e32.html
> R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.ht
> ml
> R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.ht
> ml
> R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.ht
> ml
> R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
> O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\P
> rogram Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
> O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Pro
> gram Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
> O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program
>  Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
> O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - 
> C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
> O3 - Toolbar: &Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Pro
> gram Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
> O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\P
> rogram Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
> O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvSt
> artup
> O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
> O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll
> ,NvTaskbarInit
> O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ju
> sched.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ
> .exe"
> O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C45 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W
> 32X86\3\E_S4I3T1.EXE /P23 "EPSON Stylus C45 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C45
> "
> O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
> O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
> O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atb
> oottime
> O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe 
> /auto
> O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
> O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
> O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe
> O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\system32\sywsvcs.exe
> O4 - HKCU\..\Run: [WinFixer2005] "C:\Program Files\WinFixer  2005\uwfx5.exe" /m
> in
> O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
> O4 - Startup: OpenOffice.ux.pl 2.0.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0\
> program\quickstart.exe
> O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Prog
> ram Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
> O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C
> 608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
> O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Prog
> ram Files\Messenger\msmsgs.exe
> O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04
> F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
> O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
> O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - creative.com/su/ocx/15015/CTSUEng.cab
> O16 - DPF: {9D614E8E-03AA-11D3-90FC-0040C7157029} (PDMSInstallerCtl Class) - www.pakdata.com/download/PDMSInstaller.cab
> O16 - DPF: {CAAE28D1-ADCC-11D1-BD4D-004845401881} (Urdu98 Control) - www.pakdata.com/download/urduplugin.cab
> O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - creative.com/su/ocx/15016/CTPID.cab
> O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{751841C7-A0D2-455F-B516-AFFBC6C520D1}:
>  NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34
> O20 - Winlogon Notify: avpe32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avpe32.dll
> O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Pro
> gram Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
> O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Softwa
> re\Avast4\ashServ.exe
> O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Sof
> tware\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
> O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Soft
> ware\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
> O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation
>  - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
> O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\i
> PodService.exe
> O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\
> WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
> 
> taki był nic nie skracołam. co zrobić z tmi wyświetlonymi na czerwono?

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się