• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

pollinia  napisała: 

> uprzejmie prosze o sprawdzenie tego.Dziękuję.
> Logfile of HijackThis v1.99.1
> Scan saved at 23:51:00, on 2006-07-08
> Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
> MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
> 
> Running processes:
> C:\WINDOWS\System32\smss.exe
> C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
> C:\WINDOWS\system32\services.exe
> C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
> C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
> C:\WINDOWS\Explorer.EXE
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
> C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
> C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
> C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
> C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
> C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
> C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
> C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
> C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
> C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
> C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
> C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe
> C:\Program Files\Spik\Spik.exe
> C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
> C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
> C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
> C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
> C:\Program Files\PSHope\PSHope.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
> C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
> C:\Program Files\acer\eRecovery\Monitor.exe
> C:\Program Files\Batty\Batty.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
> C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
> C:\Documents and Settings\bartosz polanski\Pulpit\hijackthis.exe
> 
> R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 
> www.wp.pl/
> R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
> global.acer.com
> R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
> O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - 
> C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
> O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - 
> C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
> O2 - BHO: BitComet Toolbar Helper - {6A373B7E-496E-424f-A9BE-486A5E9AB018} - 
> C:\Program Files\BitComet Toolbar\v2.0.0.1\BitComet_Toolbar.dll
> O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - 
> C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
> O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - 
> c:\program files\google\googletoolbar1.dll
> O3 - Toolbar: BitComet Toolbar - {2E608F70-C430-4bc5-96F6-608E02EBA5B2} - 
> C:\Program Files\BitComet Toolbar\v2.0.0.1\BitComet_Toolbar.dll
> O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - 
> C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
> O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program 
> files\google\googletoolbar1.dll
> O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
> O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
> O4 - HKLM\..\Run: [SiS Windows KeyHook] C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
> O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1
> \IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
> O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32
> \IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
> O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32
> \IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
> O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32
> \IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
> O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
> O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Windows\System32\Check.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
> atboottime
> O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06
> \bin\jusched.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program 
> Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
> O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program 
> Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
> O4 - HKLM\..\Run: [eDonkey2000] C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe -
> t
> O4 - HKLM\..\Run: [Spik] C:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart
> O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
> O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
> O4 - HKCU\..\Run: [VoipStunt] "C:\program 
> files\voipstunt.com\voipstunt\voipstunt.exe" -nosplash -minimized
> O4 - HKCU\..\Run: [PECarlin] "C:\Program Files\PECarlin\PECarlin.exe"
> O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program 
> Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
> O4 - HKCU\..\Run: [PSHope] "C:\Program Files\PSHope\PSHope.exe"
> O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
> O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
> O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program 
> files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
> O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program 
> files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
> O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program 
> files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
> O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program 
> files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
> O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program 
> files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
> O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program 
> files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
> O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - 
> C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
> O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
> 00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
> O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - 
> C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
> O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
> 00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
> O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage 
> Validation Tool) - go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835
> O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - 
> www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab
> O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - 
> www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
> O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program 
> Files\Spik\url_wpmsg.dll
> O18 - Filter: text/html - {994D478A-45D0-4DB4-AE

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się