• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

jo81joanna  napisała: 

> Logfile of HijackThis v1.99.1
> Scan saved at 16:17:59, on 2006-09-15
> Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
> MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
> 
> Running processes:
> C:\WINDOWS\System32\smss.exe
> C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
> C:\WINDOWS\system32\services.exe
> C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
> C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
> C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
> C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABSVC.EXE
> C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
> C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
> C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
> C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
> C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$VAIO_VEDB\Binn\sqlservr.exe
> C:\WINDOWS\Explorer.EXE
> C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
> C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
> C:\Program Files\Sony\vaio entertainment\VzTaskScheduler.exe
> C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe
> C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\VMISrv.exe
> C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment 
> Platform\VCSW\VCSW.exe
> C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment 
> Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe
> C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment 
> Platform\VzCdb\VzFw.exe
> C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
> C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
> C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe
> C:\Program Files\Sony\VAIO Update 2\VAIOUpdt.exe
> C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe
> C:\Program Files\Sony\VAIO Zone Remote Commander\AvRmtCtr.exe
> C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
> C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE
> C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe
> C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SAdBlock.exe
> C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640
> \GoogleToolbarNotifier.exe
> C:\Program Files\Sony\vaio entertainment\VzTrayIcon.exe
> C:\Program Files\InterMute\SpySubtract\SpySub.exe
> C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe
> C:\Program Files\Sony\Click to DVD 2\ctdatsvr.exe
> C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment 
> Platform\VzCs\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exe
> C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment\VzRs\VzRs.exe
> C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
> C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
> C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
> C:\Documents and Settings\KOTKI\Desktop\hijackthisa.exe
> 
> R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 
> www.yahoo.com/
> R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
> www.sony.com/vaiopeople
> O2 - BHO: SuperAdBlockerBHO Class - {00000000-6C30-11D8-9363-000AE6309654} - 
> C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABBHO.DLL
> O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - 
> c:\program files\google\googletoolbar1.dll
> O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - 
> C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
> O3 - Toolbar: Super Ad Blocker Toolbar - {B4B3001E-0F56-4E51-8250-
> BDE11547EC55} - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\sabtb.dll
> O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program 
> files\google\googletoolbar1.dll
> O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] ICO.EXE
> O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
> O4 - HKLM\..\Run: [SonyPowerCfg] C:\Program Files\Sony\VAIO Power 
> Management\SPMgr.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [TVTunerLib] C:\Program Files\Common Files\Sony 
> Shared\TVTunerLib\TVTLInstTool.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [VAIO Update 2] "C:\Program Files\Sony\VAIO Update 2
> \VAIOUpdt.exe" /Stationary
> O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1
> \isuspm.exe -startup
> O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32
> \NvCpl.dll,NvStartup
> O4 - HKLM\..\Run: [VZRemoteCommander] C:\Program Files\Sony\VAIO Zone Remote 
> Commander\AvRmtCtr.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
> O4 - HKLM\..\Run: [SemanticInsight] C:\Program Files\RXToolBar\Semantic 
> Insight\SemanticInsight.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
> O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
> O4 - HKCU\..\Run: [SuperAdBlocker] C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super 
> Ad Blocker\SAdBlock.exe
> O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program 
> Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe
> O4 - Startup: Click to DVD Automatic Mode Launcher.lnk = C:\Program 
> Files\Sony\Click to DVD 2\ctdatsvr.exe
> O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program 
> Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
> O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft 
> Office\Office10\OSA.EXE
> O4 - Global Startup: Recording Status.lnk = C:\Program Files\Sony\vaio 
> entertainment\VzTrayIcon.exe
> O4 - Global Startup: SpySubtract.lnk = C:\Program 
> Files\InterMute\SpySubtract\SpySub.exe
> O8 - Extra context menu item: &Search - 
> kl.bar.need2find.com/KL/menusearch.html?p=KL
> O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1
> \MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000
> O8 - Extra context menu item: Transfer by Image Converter 2 - C:\Program 
> Files\Sony\Image Converter 2\menu.htm
> O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - 
> C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
> O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
> 00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
> O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - 
> C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
> O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.sony.com/vaiopeople
> O16 - DPF: {2D2BEE6E-3C9A-4D58-B9EC-458EDB28D0F6} - 
> www.drivecleaner.com/.freeware/installdrivecleanerstart.cab
> O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - 
> update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1143316817312
> O18 - Filter: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - C:\Program 
> Files\RXToolBar\sfcont.dll
> O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
> O20 - Winlogon Notify: SABWinLogon - C:\Program 
> Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABWINLO.DLL
> O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
> O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - 
> C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
> O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - 
> C:\PROGRA~1\Grisof

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się