• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: yoka  napisał(a): 

> Logfile of HijackThis v1.99.1
> Scan saved at 21:44:25, on 2006-10-25
> Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
> MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
> 
> Running processes:
> C:\WINDOWS\System32\smss.exe
> C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
> C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
> C:\WINDOWS\system32\services.exe
> C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
> C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
> C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
> C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
> C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
> C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
> C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
> C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
> C:\WINDOWS\Explorer.EXE
> c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
> c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
> c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
> c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\OasClnt.exe
> C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
> C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
> C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
> C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
> C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe
> C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
> C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
> c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
> C:\WINDOWS\stsystra.exe
> C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
> C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
> C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
> C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe
> C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe
> C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
> C:\Program Files\Dell\QuickSet\NICCONFIGSVC.exe
> C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe
> C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
> C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
> C:\WINDOWS\System32\alg.exe
> C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe
> C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
> C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe
> C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
> C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
> c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe
> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
> C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
> C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
> C:\DOCUME~1\rafal\LOCALS~1\Temp\Temporary Directory 1 for
> hijackthis.zip\HijackThis.exe
> 
> R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
> www.dell.com
> R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
> www.dell.com
> R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} -
> C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing)
> O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
> C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
> O2 - BHO: McBrwHelper Class - {227B8AA8-DAF2-4892-BD1D-73F568BCB24E} -
> c:\program files\mcafee.com\mps\mcbrhlpr.dll
> O2 - BHO: McAfee PopupKiller - {3EC8255F-E043-4cae-8B3B-B191550C2A22} -
> c:\program files\mcafee.com\mps\popupkiller.dll
> O2 - BHO: McAfee AntiPhishing Filter - {41D68ED8-4CFF-4115-88A6-6EBB8AF19000}
> - c:\PROGRA~1\mcafee\SPAMKI~1\mcapfbho.dll
> O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} -
> C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
> O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -
> c:\program files\google\googletoolbar1.dll
> O2 - BHO: Browser Address Error Redirector -
> {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - c:\Program Files\BAE\BAE.dll
> O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} -
> c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
> O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
> files\google\googletoolbar1.dll
> O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe"
> runtime -Delay
> O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe"
> /checktask
> O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe
> /startup
> O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.e
> xe
> O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [MPSExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\mps\mscifapp.exe /embedding
> O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common
> Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
> O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program
> Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common
> Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
> O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program
> Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"
> O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program
> Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless
> O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe"
> -atboottime
> O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
> O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware
> Doctor\swdoctor.exe" /Q
> O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
> Office\Office10\OSA.EXE
> O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
> res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000
> O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
> C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
> O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console -
> {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program
> Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
> O9 - Extra button: (no name) - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} -
> c:\PROGRA~1\mcafee\SPAMKI~1\mcapfbho.dll
> O9 - Extra 'Tools' menuitem: McAfee AntiPhishing Filter -
> {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\PROGRA~1\mcafee\SPAMKI~1\mcapfbho.d
> ll
> O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} -
> C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
> O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} -
> %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
> O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 -
> {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network
> Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
> O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
> C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
> O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger -
> {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
> O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System
> Class) - download.mcafee.com/molbin/sha