• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Seba  napisał(a): 

> Logfile of HijackThis v1.99.1
> Scan saved at 12:35:10, on 2007-01-20
> Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
> MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
> 
> Running processes:
> C:\WINDOWS\System32\smss.exe
> C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
> C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
> C:\WINDOWS\system32\services.exe
> C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
> C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
> C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
> C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
> C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\System32\alg.exe
> C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
> C:\WINDOWS\Explorer.EXE
> C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
> C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
> C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
> C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
> C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe
> C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
> C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
> C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
> C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
> C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
> C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
> C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
> C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hposol08.exe
> C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
> C:\Documents and Settings\PC\Pulpit\hijackthis.exe
> 
> R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
> O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -
> C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
> O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe"
> runtime
> O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.e
> xe
> O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog
> Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
> O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" 
> -lang 1033
> O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program
> Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD
> Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"
> O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
> O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop
> Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
> O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
> O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup]
> C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup
> O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common
> Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
> O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program
> Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
> O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
> O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
> O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash
> /minimized
> O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware
> Doctor\swdoctor.exe" /Q
> O4 - Startup: OpenOffice.org 1.1.0.lnk = C:\Program
> Files\OpenOffice.org1.1.0\program\quickstart.exe
> O4 - Global Startup: Catalyst System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI
> Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
> O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program
> Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
> O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
> Office\Office\OSA9.EXE
> O4 - Global Startup: officejet 6100.lnk = ?
> O4 - Global Startup: QuickTV.lnk = C:\Program Files\AVerTV\QuickTV.exe
> O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
> C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
> O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console -
> {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program
> Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
> O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
> C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
> O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger -
> {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
> O17 -
> HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CB77CDFA-4D33-405D-BDD1-86476D5DC01B}:
> NameServer = 192.168.1.1
> O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common
> Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
> O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. -
> C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
> O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER
> INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
> O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision
> Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel
> 32\IDriverT.exe
> O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset  - C:\Program
> Files\Eset\nod32krn.exe
> O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
> O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd
> - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
> O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division
> Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.e
> xe
> 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się