• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: gosc  napisał(a): 

> Logfile of HijackThis v1.99.1
> Scan saved at 12:17, on 07-05-17
> Platform: Windows XP  (WinNT 5.01.2600)
> MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)
> 
> Running processes:
> C:\WINDOWS\System32\smss.exe
> C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
> C:\WINDOWS\system32\services.exe
> C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
> C:\WINDOWS\explorer.exe
> C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
> C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
> C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
> C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
> C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
> C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe
> C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
> C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
> C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
> C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
> C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
> C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
> C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe
> C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
> C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
> C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
> C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\hijackthis.exe
> 
> R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
> www.google.pl/
> R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = L1cza
> F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 
> O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} -
> C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
> O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper -
> {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat
> 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
> O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -
> C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
> O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
> C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
> O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} -
> C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
> O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE
> C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
> O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
> O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE
> C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
> O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program
> Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
> O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone
> Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
> O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common
> Files\Real\Update_OB\realsched.exe"  -osboot
> O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}]
> "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
> O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash
> /minimized
> O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
> O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program
> Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
> O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
> Office\Office\OSA9.EXE
> O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
> C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll
> O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console -
> {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program
> Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll
> O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
> C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
> O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger -
> {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
> O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner)
> - security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
> O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) -
> poczta.wp.pl/d110/mailcfg.ocx
> O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility
> Class) - security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
> O16 - DPF: {7F8C8173-AD80-4807-AA75-5672F22B4582} (ICSScanner Class) -
> download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/ICSScanner37670.cab
> O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} -
> C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
> O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
> O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
> Software\Avast4\ashServ.exe
> O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
> Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
> O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
> Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
> O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. -
> C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
> O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
> C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
> O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
> O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC -
> C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
> 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się