• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

hummer  napisał: 

> O boni masz tutaj
> W 2005 r. Sejm uchwalił zakaz spuszczania (wszystkich) psów ze smyczy bez kagań
> ca w miejscach publicznych i nakaz posiadania zezwolenia od psychologa na posia
> danie psów i mieszańców ras uznanych za agresywne (w lipcu 2005 r. ustawa nie b
> yła jeszcze podpisana przez Prezydenta). Według uchwalonych przepisów na posiad
> anie psa jednej z jedenastu ras lub psa "w typie" tej rasy trzeba będzie mieć z
> ezwolenie od psychologa wydawane w trybie podobnym jak pozwolenie na broń. Trze
> ba będzie się też ubezpieczyć od ewentualnych szkód wyrządzonych 
> przez psa i przejść z nim szkolenie w szkole tresury. Niepodporządkowanie grozi
>  więzieniem lub grzywną oraz utratą psa.
> 
> huby.seo.pl/11_zwierzaki/116_rasy_psow_agresywnych.htm
> A tu mamy:
> Nowelizacja rozszerza zasady prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa rasy uzna
> wanej za agresywną. Precyzuje, że na prowadzenie hodowli lub posiadanie psa ras
> y uznawanej za agresywną, wymagane jest zezwolenie wójta, burmistrza, lub prezy
> denta miasta. Osoba, która może uzyskać takie zezwolenie, musi być pełnoletnia,
>  nie być skazana za przestępstwo z winy umyślnej, posiadać nienaganną opinię wy
> daną przez komendanta policji i pozytywne orzeczenie od lekarza i psychologa, t
> akie samo, jak przy staraniu się o pozwolenie na broń.
> dogs.pl/news.php3?id=441

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się