• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

andrzej_b2  napisał: 

> 25 i 26 września 1939 r. Pałac Błękitny i Biblioteka padły pastwą bomb i płomie
> ni wznieconych przez naloty niemieckie. Spłonęło około 30 % zbiorów, biura, pra
> cownie wraz katalogiem, część magazynu czasopism i książek oraz sala ze zbioram
> i muzealnymi. 
> Budynek biblioteki jednak zachował się spośród reszty zabudowań. Taki obraz od 
> strony pl. Bankowego utrwalił się w pamięci świadków. W tej sytuacji dyr Kolank
> owski, jak mógł zabezpieczył ocalałą substancję i wszystkie lata okupacji spędz
> ił w bibliotece. Jako jedyna tego typu placówka była biblioteka wolna od kierow
> nictwa niemieckiego, a wszystko dzięki Dyrektorowi, który w pełni wykorzystywał
>  jej status fundacyjny. Dawał zatrudnienie wielu pracownikom naukowym pozbawion
> ym pracy. W piwnicznych warunkach udało mu się stworzyć nowy katalog obejmujący
>  75 % ocalałych zbiorów i zabezpieczyć w zamurowanych schowkach najcenniejsze o
> biekty. Ale nadszedł tragiczny 8 sierpnia 1944 r., kiedy niemieccy barbarzyńcy 
> wrzucili do wnętrza biblioteki granaty zapalające. Ocalało tylko to, co było w 
> podziemiach, a więc: Biblioteka Zygmunta Augusta, 1 tys. tomów rękopisów, około
>  800 dyplomów pergaminowych i 2 tys. najstarszych druków polskich oraz zamurowa
> ne rarytasy. Po upadku powstania, w listopadzie 1944 r., udało się Kolankowskie
> mu osobiście wywieźć tylko rękopis Galla Anonima – i zdeponować w kolegia
> cie Łowickiej – oraz rękopisy Krzyżaków Sienkiewicza i Faraona Prusa. Ucz
> ynił to w ostatniej chwili, bowiem z polecenie władz hitlerowskich ekipa ratują
> ca spakowała ocalałe resztki do 85 skrzyń, które Niemcy wywieźli do Goerbisch (
> ?) – zameczku nad Odrą. Tę samą podróż odbyło 15 skrzyń rękopisów i drukó
> w zdeponowanych w Bibliotece Ordynacji Zamoyskiej przez BN, BUW i Bibliotekę Or
> dynacji Krasińskich. 
> W maju 1945 r. bibliotekarze polscy dotarli go Goerbisch i tym co zastali napeł
> nili zaledwie 2 skrzynie. Czy rozkradzione skarby z biblioteki potem wróciły do
>  Polski? Być może tak, bowiem w Encyklopedii Warszawy pod hasłem „Bibliot
> eka Ordynacji Zamoyskiej” (s. 60) odnotowano: „...uratowane cymelia
>  biblioteki umieszczono w BN, archiwalia w AGAD”. W 1946 r. Kolankowski p
> róbował jeszcze wskrzesić bibliotekę, ale inne zajęcia w które się angażował i 
> dekret nacjonalizacyjny, raz na zawsze położyły kres istnienia obiektu kultury 
> narodowej o 350-letniej tradycji. Po wojnie bibliotekę odbudowano, ale z przezn
> aczeniem na inne cele. 
> foto3.m.onet.pl/_m/f73d81adccc79038936b48162e6fefdf,21,19,0.jpg',0,1
> Piszący te słowa przez pewien czas tam pracował, ale już zupełnie w innym chara
> kterze.
> Pozdrawiam

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się