• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

alex.stela  napisał: 

> Hmmm... I tu pojawia się pewien problem, bo miasto Bielsko-Biała na Śląsku Cies
> zyńskim nie leży. Nie leży też w Małopolsce. Miasto Bielsko-Biała leży na Śląsk
> u Cieszyńskim i w Małopolsce, a granica biegnie, jak wszyscy chyba wiedzą, rzek
> ą Białą.
> 
> Dlatego jeżeli mówimy o B-B w kontekście Śląska Cieszyńskiego, to mówimy tylko 
> o Bielsku, a Białą Krakowską pomijamy. Na stronie Bractwa Księstwa Cieszyńskieg
> o o Śląsku Cieszyńskim jest podstrona "Bielsko", a nie "Bielsko-Biała".
> 
> Najbardziej dziwi mnie fakt, że Bielszczanie tak mało znają historię swojego mi
> asta, że nie widzą żadnej różnicy między, kiedyś przecież osobnymi, miastami, d
> ziś stanowiącymi jedną całość. Nawet NIE WIEDZĄ (!!!), że przez ich miasto prze
> biegała kiedyś granica i że tu kończy się Śląsk, a zaczyna Małopolska (patrząc 
> od strony Cieszyna). Jeśli NIE WIEDZĄ, to co dopiero mówić o jakimkolwiek ich p
> oglądzie na ten temat.
> 
> Faktem jest, że "Bielsko-Biała" stanowi dziś zupełnie inną wartość, niż "połącz
> one miasta Bielsko i Biała Krakowska". Np. w Budapeszcie zawsze będzie podział 
> na Budę i Peszt, a w B-B ten podział gdzieś zniknął.
> 
> Dlatego przypominam Bielszczanom - Wasze miasto nie jest ani śląskie, ani małop
> olskie. Jest śląsko-małopolskie, bo leży w obu tych historycznych regionach. Cz
> erpie z obu kultur tworząc zupełnie nową jakość.
> 
> Nie można ganić czujących się Ślązakami Bielszczan za to, że podkreślają przyna
> leżność Bielska (bez Białej) do Śląska Cieszyńskiego, bo to po prostu prawda hi
> storyczna i wewnętrzna potrzeba tych ludzi. Malop powinien zaś odnosić się wyłą
> cznie do Białej, jeżeli chce podkreślać związek B-B z Małopolską. Żeby pogodzić
>  obie strony trzeba by znów podzielić miasto, a to jest współcześnie niemożliwe
> . 
> 
> W Bielszczanach istnieje jednak potrzeba uzyskania tożsamości regionalnej. To n
> aturalne. Jeśli nie czują przynależności ani do Małopolski, ani do Śląska, to w
> ytwarzają sobie własny region, opierając się na bardzo słabych przesłankach. St
> ąd wzięło się "Podbeskidzie".
> 
> Rozumiem, że "Podbeskidzie" jest Bielszczanom potrzebne, ale nie rozumiem tego 
> zacietrzewienia, jeśli ktoś poddaje w wątpliwość istnienie takiego regionu. Zro
> zumcie - Śląsk Cieszyński "Podbeskidzia" nie potrzebuje, bo my już swoją tożsam
> ość mamy, i to tożsamość opartą na prawie tysiącletniej tradycji! To jest nasza
>  wartość, której będziemy bronić!
> 
> Pozdrowienia z Cieszyna dla wszystkich mieszkańców Bielska (i)- Białej ;-)
> 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się