• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: a  napisał(a): 

> Andrzeju,
> Wskazałem konkretny akt prawny. Chociaż się  z nim zapoznaj. Dobrze?
> Dz.U. z 2010r. nr 176 poz. 1190
> 
> "Art. 7.11) 1. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie m
> ającej prawo wybierania do danej rady.
> 
> [u]2. Nie mają prawa wybieralności osoby:[/u]
> 
> 1) karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
> 
> [u]2) wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie k
> arne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia public
> znego;[/u]
> 
> 3) 12) wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę pra
> wa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 18 października
>  2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z
>  lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z
>  późn. zm.13)).
> 
> 3. Prawa wybieralności nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem p
> olskim pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej
> , którego jest obywatelem."
> 
> Odnośnie podstaw do kasacji nie martw się. Jak znam sędzinę Kowalską, to mogę p
> rzypuszczać, że dostarczyła ona ich aż nadto. 
> Najważniejsze jest ustalenie czy wyrok jest prawomocny. Tutaj nie ma miejsca na
>  domniemanie - trzeba mieć pewność. Nie zdziwię jeśli jeszcze nawet nie ma uzas
> adnienia wyroku. 
> 
> 
> 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się