• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: oczko napisał(a): 

> Zainteresowany nie jest tak jak pisze BENIO. Aby otrzymać działkę musisz pobrać
> od zarządu deklarację członkowską PZD. Wypełnić ją , do tego napisać podanie o
> przyznanie działki. Po złożeniu tych dokumentów powiedzą Tobie kiedy jest szko
> lenie działkowców. Przejdziesz szkolenie wtedy zbiera sie zarząd - przyjmuje Ci
> ebie do PZD i przydziela działkę. Jeżeli nie ma wolnych działek jesteś wpisany 
> na listę oczekujących na przydział działki . Nie ciesz się:):): to banda delika
> tnie mówiąc . Nie chce pisać co sadzę naprawdę o zarządach ROD aby nie pozwano 
> mnie do sądu. Mogę tylko dodać ,że są to osoby bez wykształcenia, tłuki nie umi
> ejące zapoznać się ze statutem i regulaminem PZD,pazerne na pieniądze./ nie pis
> zę o zarządach w Ciechanowie żeby była jasność, ale .... domyśl się sam/. Oficj
> alnie działki nie są do kupienia, można tylko dostać w uzytkowanieale jak nie 
> posmarujesz to nie masz. Bedziesz brał deklaracje powinni dać Tobie statut i re
> gulamin. Tam wszystko jest napisane dokładnie jakie masz prawa i czym powinni s
> ię kierować ludzi wybrani do zarządu ale to fikcja.Mogę.Tobie podpowiedzieć ze 
> nie są bezkarni. PDZ Polski Związek Działkowców jako organizacja społeczna podl
> ega ustawie-Prawo o stowarzyszeniach. Organem sprawującym nadzór nad PZD jest w
> iec starosta właściwy ze wg na siedzibę Związku /art.8ust. 5pkt z ustawy Prawo 
> o stowarzyszeniach/ .Organami nadzorującymi jednostki terenowe PZD/okręgi/ są s
> tarostowie właściwi ze wg na siedziby tych jednostek. Jeżeli wyczerpiesz wszys
> tkie drogi odwoływania się od bezzasadnych odmów przydziału działki jest to wła
> snie bat na ich d..py. A życie mogłoby być takie proste. Zarządy robią co chcą 
> bo wiedzą ze ludzie starsi nie umieją sobie poradzić ze sprawami papierkowymi .
> Znając życie mogę się założyć ze 98% działkowców nie czytało statutu ani reg
> ulaminu PZD nie wiedzą jakie mają prawa i czego wymagać od zarządu. Tylko dzię
> ki Wam takie głąby tam rządzą , których sami wybieracie. W statucie i regulami
> nie pisze co wymagać od zarządu a jak nie to sprawa prosta odwołać większością 
> głosów . Zanim wybierzecie nowy zarząd przyjrzeć się kandydatom co sobą repreze
> ntują,zadawać pytania. Ciechanów nie jest duży ludzie wiedzą sporo jeden o drug
> im. 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się