• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: MKS  napisał(a): 

> Z dostępnej w internecie Ustawy o Policji z art. 1 ust. 2 jednoznacznie wynika,
>  że:
> 2. Do podstawowych zadań Policji należą:
> 1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami narusz
> ającymi te dobra;
> 2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w m
> iejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publi
> cznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;
> 3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełniani
> u przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym z
> akresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
> 4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;
> 
>     Wg. mnie nie ma żadnych wątpliwości, że skoro występuje prawdopodobieństwo 
> zakłócenia porządku podczas tego meczu Policja obowiązkowo powinna włączyć się 
> w pomoc przy zabezpieczeniu. Bo należy rozróżnić imprezę masową i zadania z tym
>  związane nałożone ustawą o bezpieczeństwie imprezy masowej na organizatora a m
> ecz między MKS a Polonią, który nie jest imprezą masową. Przykład z Gdyni, gdzi
> e doszło do zakłócenia porządku przez kibiców na plaży i dymisja tamtejszego ko
> mendanta Policji za brak reakcji podczas tych burd jest dla mnie jasnym sygnałe
> m, że Policja nie robi żadnej łaski, a powinna włączyć się w zabezpieczenie teg
> o meczu.  

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się