• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: artur  napisał(a): 

> ":Rozjemca zaangażowany przez obie strony do rozstrzygnięcia sporu orzekł, że w
> ykonawca jednak nie powinien zapłacić aż tyle."
> 
> Patologia w UM polega na zawieraniu umów,które z góry przesądzają,że -mówiąc ba
> rdzo delikatnie-interes miasta nie jest dostatecznie lub w ogóle zabezpieczony!
> Dlaczego w umowach z prywatnymi firmami (szczególnie z jedną firmą-monopolistą,
> ulubieńcem prezydenta) jest postanowienie umowne ,że spory rozstrzyga sąd arbit
> rażowy zwany polubownym,a nie sąd powszechny?A różnica jest zasadnicza! W arbit
> rażu strony min. decydują o wyborze arbitrów,a postępowanie przed takim quasi s
> ądem zmierza li tylko do zawarcia porozumienia (ugody)między stronami sporu.Z k
> olei sąd powszechny (z natury bezstronny)  rozstrzyga o racjach stron sporu w o
> parciu o przepisy prawa,zapisy umowne,stany faktyczne etc.Zatem w sporach na st
> yku instytucja publiczna (magistrat)- firma prywatna korzystanie z rozstrzygnię
> ć sądów powszechnych wydaje się być ze wszech miar racjonalne i na pewno nie bu
> dzące żadnych podejrzeń o partykularyzm . Zadziwiające,że magistrat-strażnik pu
> blicznych pieniędzy i praworządności niezmiennie decyduje się na  rozstrzyganie
>  sporów z prywatnymi firmami i to  o grube miliony na zasadzie dogadywania się 
> /pardon godzenia się/ w sądzie polubownym,Jak na takich procedurach wychodzi ka
> sa miasta (my podatnicy) dowodzi jeden ( ale  chyba nie tylko ten jeden?) przyk
> ład straty 6 mln Pln przy okazji "ugody" z firmą Interbud West,która dzięki tem
> u zerwała umowę na budowę CEA bez jakichkolwiek konsekwencji.Konsekwencji nie p
> oniósł też żaden urzędnik,ani magistracki prawnik ,który zaakceptował tak nieko
> rzystną umową,w efekcie czego doprowadzono do wielomilionowych strat publicznyc
> h pieniędzy.Jedyną konsekwencję ponieśli jedynie podatnicy,którzy,kosztem rezyg
> nacji z realizacji innych ważnych potrzeb miasta,zostali zmuszeni zapłacić za i
> nwestycję co najmniej  2 razy więcej mimo,że jej pierwotny zakres (za 60 mln Pl
> n) został mocno okrojony (zrealizowano tylko salę koncertowa bez szkół artystyc
> znych). O dziwo mało kto pamięta (a radni przecież powinni!!!)że sztandarowym a
> rgumentem prezydenta do uruchomienia tej wątpliwie potrzebnej Gorzowowi 
> inwestycji były właśnie owe szkoły artystyczne.Coraz to ciekawsze wieści o kuli
> sach realizacji tej inwestycji dowodzą,że tak jak na etapie podpisywania umowy,
> tak w trakcie jej realizacji magistrat niezbyt starannie dbał o interes miasta 
> i podatników pieniądze. Na marginesie umowa została podpisana z partnerem bizne
> sowym poprzedniego wykonawcy,który mimo poprzedniej wpadki i narażenia miasta n
> a ogromne straty za zgodą inwestora był na tej budowie wiodącym podwykonawcą !W
> łaściwie trudno się dziwić wszak wykonawca ten zawsze się cieszył niesłabnącym 
> zaufaniem ,bo to jemu powierza się cały czas wszelakie miejskie inwestycje.A ra
> dni uśpieni? 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się