• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

marek_p napisał: 

> Gość portalu: Wojtek napisał(a):
> 
> > Nie życzę powodzenia, bo nie lubię brać udziału w przegranych projektach.
> 
> Kiedy walczyłem o Gorzów na mapie pogody też sukces wydawał się bardzo wątpliwy
> , tyle liter (Gorzów Wielkopolski), a taka mała mapa.
> 
> > No i takich, których tezy uważam za idotyczne - zapomniałem dodać.
> 
> To może konkrety ? 
> Który punkt budzi Twoje zastrzeżenia ?
> 
> "My, niżej podpisani, zwracamy się z wnioskiem o likwidacje województwa lubuski
> ego, tj. o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 1998 o wprowadzeniu zasadniczego tró
> jstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. z 1998r. Nr 96, poz. 603), 
> poprzez wykreślenie z artykułu 2 tej ustawy punktu 4, oraz o zmiany w przepisac
> h towarzyszących wynikające z likwidacji województwa lubuskiego.
> 
> 1. Województwo lubuskie nie spełnia swoich samorządowych funkcji. Jest zarządz
> ane przez dwa słabe ośrodki administracyjne, między którymi dochodzi regularnie
> do konfliktów powodujących poważny uszczerbek w majestacie Rzeczpospolitej Pol
> skiej.
> 
> 2. Konflikty te i niezdrowa rywalizacja przekłada się na życie codzienne miesz
> kańców. Najbardziej jaskrawym przykładem jest pozbawienie Gorzowa szpitala publ
> icznego. W bilansie otwarcia województwa lubuskiego jeden z 3 istniejących w Go
> rzowie szpitali zajmował 64 miejsce wśród najlepszych szpitali w Polsce, szpita
> la w Zielonej Górze nie było w setce. Dziś szpital wojewódzki w Gorzowie ma bli
> sko 300 mln długu, a szpital wojewódzki w Zielonej Górze lądowisko na dachu. Oc
> zywiście właściciel i nadzorca jest ten sam – Urząd Marszałkowski w Zielo
> nej Górze. Sądząc po efektach nadzoru można mieć wrażenie, że doszło do sabotaż
> u, którego ofiarami jest 380 tys. mieszkańców Regionu Gorzowskiego. Nie tylko m
> ieszkańcy tego regionu czują się nierówno traktowani przez organy samorządu woj
> ewódzkiego. Historyczne zaszłości nie zostały zasypane, a wręcz pogłębiają się.
> 
> 3. Prawa obywatelskie gwarantowane Konstytucją takie jak: równość (art. 32 par
> agraf 1 Konstytucji), brak dyskryminacji (art. 32 paragraf 2 Konstytucji) i och
> rona zdrowia (art. 68 Konstytucji) nie są w naszym odczuciu respektowane w Lubu
> skim.
> 
> 4. Województwo lubuskie jest jednym z najsłabszych ekonomicznie i demograficzn
> ie województw w kraju. Istnienie dużej liczby słabych województw jest nieefekty
> wne z punktu widzenia ekonomicznego i zarządzania.
> 
> 5. Województwo lubuskie jest tworem niespójnym, w którym część regionu ciąży d
> o Wielkopolski a część do Dolnego Śląska. Z Ziemią Lubuska identyfikuje się mni
> ejszość. Nie wytworzyła się tu autentyczna więź regionalna, łatwiej tu znaleźć 
> wzajemną nieufność lub wręcz wrogość zarówno wśród polityków jak i prostych lud
> zi.
> 
> 6. Województwo lubuskie jest nieefektywnie zarządzane. Na jego terenie znajduj
> e sie najbardziej zadłużony w Polsce szpital i port lotniczy, z którego korzyst
> ają głównie urzędnicy, za których przeloty płaci Urząd Marszałkowski. Urzędowi 
> temu brak jednak środków do wsparcia szpitali ratujących życie mieszkańców tego
> województwa.
> 
> 7. Choć województwo znajduje się na terenie silnie niegdyś nasyconym połączeni
> ami kolejowymi, z których korzystało bardzo wielu mieszkańców, to zaniechania w
> ładz wojewódzkich doprowadziły, do takiej dekapitalizacji infrastruktury, że mi
> eszkańcy zmuszeni są korzystać z samochodów. Przy tym samorząd beztrosko trwoni
> publiczne pieniądze na port lotniczy, który w oczach niezależnych audytorów ni
> e ma szans na samodzielny rozwój.
> 
> W związku z powyższym domagamy się likwidacji województwa lubuskiego."

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się