• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Ślązak napisał(a): 

> niech Schetyna się zastanowi co mówi bo dla większości Ślązaków Górnik to symbo
> l zniewolenie Górnego Śląska przez stalinowskich najeżdzców. Kto się interesuje
> historią piłki njożnej ten napewno zna te fakty:Cyt:
> "Górnik powstał 14 grudnia 1948 roku, dzień później powstała PZPR. Powstała ze 
> „zjednoczenia PPR i PPS czyli w wyniku wcielenia siłą PPS do PPR-u. Zjazd
> zjednoczeniowy, który utworzył równie legendarną co Górnik PZPR został zapowie
> dziany już 10 marca 1948. Termin zjazdu unifikacyjnego był zatem znany 9 miesię
> cy przed stworzeniem w Zabrzu pierwszego Koła Sportowego Zrzeszenia Górnik. Dat
> ę zjazdu zjednoczeniowego nowej komunistycznej partii wyznaczono dokładnie na 1
> 5 XII tegoż roku, twórcy Górnika doskonale wiedzieli jaki mogą zbić kapitał na 
> utworzeniu klubu w przeddzień tej daty!!! W ten sam dzień utworzyć Górnika nie 
> można było, bo kolidowało by to z tak zacną datą. 15 grudnia wszystkie informac
> je poświęcone były w ludowej Polsce utworzeniu nowej przewodniej siły narodu &#
> 8211; PZPR.
> Powstanie wzorcowego socjalistycznego molocha sportowego o wdzięcznej radziecki
> ej nazwie Górnik miało być preludium dla tego wielkiego wydarzenia. Podobnie zr
> esztą powstał sam Górnik, do klubu Zjednoczenie wcielono przymusowo wcześniej n
> iezależne kluby: Skrę, Concordię i Pogoń. Wcielenie takie oznaczało po prostu i
> ch brutalną likwidację! Ta data i okoliczności to nie przypadek. Przy zakładani
> u Górnika uczestniczył zresztą delegat PPR – towarzysz Łączyński. Dlaczeg
> o tak wszystko łączono? To było podstawowe założenie stalinizmu: unifikacja i u
> jednolicenie społeczeństwa i wszelkich organizacji celem ułatwienia sprawowania
> nad nim ścisłej kontroli. Zbrodniczy zamysł zbrodniczego systemu. Dlaczego wci
> elano do Zjednoczenia? Bo była to sportowa komórka wytworu komunizmu – tz
> w. zjednoczeń węglowych, czyli państwowych kombinatów czuwających nad wydobycie
> m węgla, powstałych po wywłaszczeniu poszczególnych kopalń od prywatnych właści
> cieli i skomasowaniu ich w przemysłowe, prawdziwie stalinowskie megakombinaty.
> Tak przedstawiają się „zaszczytne” i jakże romantyczne początki teg
> o tworu! Nie mają w Polsce analogii. Tej szukać trzeba w ZSRR, tam już w latach
> 30. powstawały przy kombinatach górniczych tzw. Szachtiory (czyli Górniki), bę
> dące ich sportowymi komórkami. Pełna unifikacja sportu ze strukturą totalitarne
> go państwa. Reasumując, akt stworzenia „wielkiego Górnika” nie miał
> nic wspólnego z niepokalanym poczęciem, przypominał raczej brutalny gwałt. Był
> owocem przestępstwa – sowietyzacji polskiego sportu. Na koniec cytat z k
> siążki pt. O tytuł mistrza Polski, encykl. Fuji, s. 80:
> „Gdy pamiętać, że za fuzją 4 liczących się klubów, które w końcu 1948 dał
> y początek Górnikowi, stały niemałe środki finansowe i sprzyjające propagandowy
> m celom partyjne decyzje polityczne, rozwój zabrzańskiego klubu nie może dziwić
> ”.
> Nie dziwicie się, że pomysłodawcą przeszczepienia tych wzorów do Zabrza był pół
> -Rosjanin i komunista – Gajdzicki. Później był za to znienawidzony i musi
> ał ukrywać się przed kibicami klubów, które zniszczył. Z tego propagandowego ko
> mbinatu uciekali piłkarze wcielonych do niego klubów. Zjawisko było o tyle dotk
> liwe, że kluby te prezentowały przed wcieleniem ich do Zjednoczenia znacznie wy
> ższy poziom sportowy. Początki klubu nikną więc w oparach absurdu: piłkarze nie
> chcieli grać w Górniku a kibice nienawidzili twórcę tego tworu. Takie są jego 
> groteskowe początki: kombinat państwowy, nie dość, że bez kibiców to jeszcze tr
> aktowany wrogo przez mieszkańców miasta w którym powstał.
> Wrogość wobec pomysłodawcy, nieukrywana awersja piłkarzy i kibiców do nowego tw
> oru jest faktem historycznym. Nie dziwcie się, że w Zabrzu nie wiedzą gdzie i z
> kim Górnik rozegrał swój pierwszy mecz – to nie było ważne, nikt tego ni
> e notował, nikogo to nie obchodziło. Liczyło się ile Górnik wyrobił % sportowej
> normy i czy piłkarze pilnie uczestniczyli w wykładach z marskizmu i leninizmu.
> Wiemy natomiast, że pierwszy mecz międzynarodowy drużyna Górnika rozegrała z A
> rmią Czerwoną, ale domyślaliście się chyba? "

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się