• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: True napisał(a): 

> "Zasiadający posłowie w obecnej kadencji sejmu w większości nie znaja wojny,a c
> zasy powojenne z opowiadan,książek historykow w zalenosci jaka obcja to pisała.
> Klepiąc bezduszna wrecz szkodliwa powiem wiecej barbarzynska ustawe widac nie 
> zdają sobie dzisiaj sprawy z bezmiaru zniszczeń, których zaznała Polska w trakc
> ie hitlerowskiej okupacji oraz przewalania się frontów przez nasze terytorium. 
> Czy panie i panowie nie wyobrażają sobie, jak bezmiernie ważną sprawą stał się 
> po wyzwoleniu spokój i pewność, że nikt już nocą nie załomoce kolbami karabinów
> w drzwi, nikt bezceremonialnie nie strzeli w głowę dziecku, mężowi, żonie, nik
> t nie wywiezie najbliższych do obozu koncentracyjnego gdzie na wolność wychodzi
> ło się kominem krematoryjnym, Czy zabrakło wam wyobrazni że zdarzenia takie był
> y codziennością lat okupacji. Lecz wkrótce po jej zakończeniu w drzwi wielu pol
> skich domów znów zadudniły kolbami karabiny. Znów w polskich domach strzelano d
> o dzieci i kobiet. Z jednym wyjątkiem ze do obozów koncentracyjnych już nie wyw
> ożono, bo zbrojne bandy tzw. patriotów nie miały możliwości ich tworzenia w swy
> ch leśnych kwaterach. Porywano więc ludzi z domów, miejsc pracy, z ulic i dróg,
> odwożono w bezpieczne dla bandytów miejsca i zabijano, często po niewyobrażaln
> ie okrutnych torturach. Niechaj zatem wyobraźnia i empatia podpowiedzą jaką tra
> gedią było powtórzenie tego, co czynili Niemcy. Niekiedy powtarzano to w sposób
> nieporównanie okrutniejszy. Tym razem czynili to Polacy Polakom.
> Poska zostaje wyzwolona, ale pojawia się słowo okupacja .W IPN młodzi historyc
> y naczytali i nasłuchali opowieści dziadków i babć,o początkach kolejnej okupac
> ji. Tymczasem ci, którym lada dureń wymyśla dzisiaj od komuchów i sowieckich ko
> laborantów, zaraz po wojnie podjęli odbudowę kraju, przeprowadzili reformę roln
> ą, odbudowali i rozbudowali dotąd jeszcze służący utrzymaniu III RP przemysł, a
> ludziom zapewnili podstawowe prawa do pracy, nauki, wypoczynku. Lecz polscy pa
> trioci spod Ognia,Burego i innych organizacji nie odpuszczają. W kraju powstaje
> zbrojne podziemie, które pod pozornie szlachetnym hasłem walki z kolejnym okup
> antem o niepodległość, zajmuje się głównie dokonywaniem morderstw na ludziach w
> prowadzających i korzystających z reformy rolnej, na urzędnikach tworzącego się
> aparatu władzy, na funkcjonariuszach MO i UB.
> 8.09.1944 r. Koło wsi Rząbiec, pow. Włoszczowa, Brygada Świętokrzyska NSZ dowo
> dzona przez "Bohuna" okrążyła oddział AL im. Bartosza Głowackiego, dowodzony pr
> zez Tadeusza Grochola i towarzyszący mu oddział partyzantów radzieckich. W wyni
> ku walki zginęło 15, a rozstrzelano wziętych do niewoli 74 radzieckich partyzan
> tów i 10 polskich skoczków spadochronowych - w tym rannych.
> Czczenie "bohaterów" band zbrojnego podziemia Józefa Kurasia "Ognia" w Zakopan
> em to kuriozum -odsłoniecie pomnika przez s/p L.Kaczynskiego kleczac cułujac sz
> arfe sztandaru dał sygnał prawicowej społeczności ze bandyci staja się bohatera
> mi-do dzisiaj na Słowacji uznawany jest za pospolitego bandyte- IPN Slowacki pr
> owadzi śledztwo -28 kwietnia 1945r w Białce Oddział,,Ognia" morduje 7 osób naro
> dowości żydowskiej- 29.02.1946 oddział ,,Ognia w Zakopanem morduje przedwojenne
> go prezesa GOPR,wieznia obozu koncentracyjnego Auschwitz Józefa Oppenheima Waks
> mundzie rodzinnej miejscowości ,,Ognia" zatrzymał samochód z by lymi wiezniami 
> obozu koncenytacyjego wszystkich zamordowano. Rabka w dniu 30,kwietnia 1946r od
> dział ,,Ognia" uprowadza z sanatorium siedmioro dzieci z opiekunką narodowości 
> żydowskiej morduje ich w rejonie Waksmundu 21.09.1946 r. w Kroscienku bohaterow
> ie III RP wieszaja prezesa ZSCH Jana Klemensa. Na Słowacji mordy,palenie wsi.
>    Kapitan Romuald Rajs, ps. Bury, kierował oddziałem Pogotowia Akcji Specja
> lnej - Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. wszyscy członkowie jego grupy nosili ryn
> grafy z MB Częstochowską Oddział ten został utworzony we wrześniu 1945 roku na 
> bazie drugiego szwadronu rozwiązanej V Brygady Wileńskiej, dowodzonej przez maj
> ora Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka. Oddział Burego zamordował 31 stycznia 
> 1946 roku trzydziestu białoruskich furmanów. Rajd oddziału, trwający od 28 styc
> znia do 2 lutego 1946 roku, był znaczony łunami pożarów wsi i krwią mordowanych
> niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci. Bury spalił wsie Zaleszany, Wólkę Wygono
> wską, Szpaki i Zanie. W ciągu trzech dni zamordowano - rozstrzeliwując i paląc 
> żywcem - osiemdziesiąt osób. Wszystkie ofiary były Białorusinami wyznania prawo
> sławnego.
> Dowódcą 1 szwadronu V Brygady Wileńskiej był "doskonały oficer, człowiek brawur
> owo odważny, wybitnie zdolny oficer liniowy, niezwykle energiczny i pełen inicj
> atyw dowódca" Zygmunt Błażejewicz, ps. Zygmunt. Dowodzony przez niego szwadron 
> prawie rok po wojnie, 16 maja 1945 roku, zastrzelił czterech mieszkańców Potoki
> , a 22 maja, w prawosławne święto ku czci św. Mikołaja, spalił wieś Potokę. W j
> ednym domu spłonęło troje dzieci. Najstarsze miało dziesięć lat, najmłodsze sze
> ść.
> W styczniu 1946 r. komendant białostockiego okręgu NSZ, Florian Lewski-Kotwicz,
> zarządził pacyfikację powiatu Bielsk Podlaski. Chodziło o demonstrację siły zb
> rojnego podziemia. Pierwszą udaną akcją było opanowanie Hajnówki. Podczas odwro
> tu, oddział "Burego" uprowadził do puszczy 40 chłopów pod pretekstem wykonania 
> szarwarku. Rajs potrzebował koni do napadów na kolejne posterunki milicji, gmin
> y i wsie. Furmanów podzielono na żegnających się po cerkiewnemu (prawdopodobnie
> Białorusinów) i po katolicku. Pierwsi trzydziestu zostali zabici w lesie koło 
> Puchał Starych.
> Każdy krok "Burego" w 1946 r. przez białoruskie wsie znaczyły łuny pożarów i tr
> upy , rozstrzelać 17 milicjantów,wtedy na szeroka skale rozpoczęto akcje przeci
> wko Buremu.Mimo amnestii -zolnierzom wszystkich organizacji pozzeimnych d-cy za
> bronili się ujawniac pod grozba rozstrzelania.
> Bury został zrehabilitowany, a jego rodzina otrzymała odszkodowanie.25 tys
> Ci zołnierze wykleci zwyrymi na ryngrafafie krzyż i wizerunek Matki Boskiej, a 
> w większości oddziałów duchowej posługi udzielali bandytom kapelani, którzy dos
> konale orientowali się w metodach tej walki i łacno rozgrzeszali podopiecznych.
> pismo NSZ - Placówka" 23 styczeń 1943 brak bliższych danych)
> 
> 
> O bestialskich i barbarzyńskich metodach tortur, jakie w stosunku do bezbronnyc
> h ofiar - w tym osób cywilnych - stosowali bojów?karze z podziemia zbrojnego tz
> w. "niepodległościowego", nie śniło się nawet i nie mieli pojęcia oprawcy hitle
> rowscy i stalinowscy.
>   Bojówkarze tego podziemia ofiarom łamali kończyny dolne i górne, miażdżyli
> głowy i klatki piersiowe, ucinali uszy, nosy, języki, ręce, nogi, narządy płci
> owe i głowy. Ciężko rannych żołnierzy, funkcjonariuszy milicji i bezpieczeństwa
> oblewali benzyną i palili żywcem, albo wrzucali do palących się zabudowań. Nie
> którym ofiarom wydłubywano oczy. Były też przypadki przywiązywania ofiar do mło
> dych drzew rosnących w bliskiej odległości, których wierzchołki ściągano przy p
> omocy lin (powrozów). Ofiary przywią?zywano głową w dół za prawe ręce i nogi do
> jednego drzewa, a lewe kończyny do drugiego. Następnie linę przecinano. Drzewa
> wracając do pionu, rozdzierały ciała. (str.145-146)
> 
> 
> Na pewno większość posłów obecnej kadencji wywodzi się z rodzin, które swój spo
> łeczny awans zawdzięczają Polsce Ludowej i zapewnionym przez nią reformom. Lecz
> często w Polsce tak bywało, że potomek prostego chłopa ze wsi, gdy tylko udało
> mu się skończyć szkoły i 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się