• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Kronikarz AŚ  napisał(a): 

> Z raportu NIK-a
> NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
> Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego
> Nr ewid.: 22/2005/P/04/086/KNO
> KNO-41004/2004
> 
> Informacja
> o wynikach kontroli warunków kadrowych i materialnych działalności dydaktycznej
>  w zamiejscowych jednostkach organizacyjnych  państwowych szkół wyższych
> Warszawa maj 2005 r.
> 
> (….)
> 10
> Spośród szkół wyższych objętych kontrolą wymagania te spełniały cztery uczelnie
> : 
> (……)
> a nie spełniało pięć uczelni: 
> Akademia Ekonomiczna (AE) w Krakowie, 
> AE w Poznaniu, 
> AE we Wrocławiu, 
> Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) w Warszawie 
> i Akademia Świętokrzyska (AŚ) w Kielcach.
> 
> 
> "Akademia Świętokrzyska w Kielcach już w roku akademickim 1992/1993 utworzyła, 
> wspólnie z Urzędem Gminy Staszów, Ośrodek 
> Kształcenia w Staszowie. W umowie uczelnia zobowiązała się do realizacji kształ
> cenia na wieczorowych studiach zawodowych o 
> kierunku „zarządzanie”, a zleceniodawca (UG) – m.in. do: przy
> jmowania odpłatności za studia (z obowiązkiem 
> przekazywania Uczelni 30% pobieranych opłat w każdym roku akademickim tytułem p
> onoszonych kosztów ogólnych), finansowania 
> wszelkich kosztów związanych z organizacją i przebiegiem studiów, podpisywania 
> umów o pracę z pracownikami (także 
> dydaktycznymi)."
> 
> Odebrać dyplomy, bo filia była nielegalna !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Winnych posa
> dzić !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się