• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Kronikarz AŚ  napisał(a): 

> AŚ-ka jeszcze w 2004 roku miała swoja filie w Pińczowie, o czym świadczy wypis 
> z:
> 
> 
> „PROTOKÓŁ 
> z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Pińczowskiego za 2003 rok
>  przeprowadzonej w Starostwie Powiatu Pińczowskiego, ul. Zacisze 5 w okresie od
>  dnia 9.08 do dnia 30.09.2004 r. przez pracowników Regionalnej Izby Obrachunkow
> ej w Kielcach w osobach:
> 
> - Włodzimierz Rogoziński – starszy inspektor Wydziału Kontroli Gospodarki
>  Finansowej – działający na podstawie upoważnienia Nr WK-60/53/A/2004 z d
> nia 5 sierpnia 2004 roku Z-cy Prezesa RIO w Kielcach Ireneusza Piaseckiego.
> 
> - Stanisław Lech – starszy inspektor Wydziału Kontroli Gospodarki Finanso
> wej – działający na podstawie upoważnienia Nr WK-60/54/B/2004 z dnia 5 si
> erpnia 2004 r. Z-cy Prezesa RIO w Kielcach Ireneusz Piaseckiego.
> 
> 
> 3.4. Prawidłowość naliczania odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowego regulowa
> nia należności Powiatu.
> Kontrolę prowadzono na podstawie próby obejmującej największe kwoty należności 
> wykazane na dzień 31.12.2003 r. w ewidencji księgowej u następujących kontrahen
> tów:
> (….)
> Akademia Świętokrzyska w Kielcach, należność z tytułu czynszu za wynajem pomies
> zczeń w wysokości 8.000 zł.
> 3.5. Dochodzenie należności jednostki.
> Kontrolą w zakresie dochodzenia należności objęto tych samych dłużników, wobec 
> których wystąpiły należności opisane w poprzednim punkcie 3.4. niniejszego prot
> okołu.
> 
> Ustalenia kontroli:
> Akademia Świętokrzyska dokonała zapłaty należności wykazanej na dzień 31.12.200
> 3 r. w wysokości 8.000 zł w ustalonym umownym terminie."
> 
> Po co więc mydlić oczy?

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się