• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

edico  napisał: 

> 20 lipca 1933 r. oprócz podpisania umowy konkordatowej, podpisano dodatkowo w
> Watykanie tajny protokół między Trzecią Rzeszą a Stolicą Apostolską. Jego treść
> jest zaskakująca:
> 
> "Na wypadek przekształcenia dotychczasowego systemu obronnego w sensie
> wprowadzenia powszechnego obowiązku wojskowego zaciąg kapłanów oraz innych
> członków kleru świeckiego i zakonnego do wojska odbywać się będzie za zgodą
> Stolicy Apostolskiej w sposób regulowany następującymi zasadami:
> 
> a) studenci kościelnych zakładów filozoficznych i teologicznych przygotowujący
> się do kapłaństwa są wolni od służby wojskowej i ćwiczeń do niej
> przygotowujących, z wyjątkiem powszechnej mobilizacji;
> 
> b) w razie powszechnej mobilizacji duchowni zaangażowani w zarządzie diecezją
> lub w duszpasterstwie są wolni od zaciągu. Za takich są uważani ordynariusze,
> członkowie ordynariatów, przełożeni seminariów i konwiktów kościelnych,
> profesorowie seminariów, proboszczowie, kuraci, rektorzy, koadiutorzy oraz
> duchowni na stałe kierujący kościołem prowadzącym pracę duszpasterską;
> 
> c) pozostali duchowni, jeżeli zostaną uznani za zdolnych, będą włączeni do sił
> zbrojnych państwa w celu prowadzenia duszpasterstwa w oddziałach pod kościelną
> jurysdykcją biskupa polowego, jeśli nie zostaną powołani do służby sanitarnej;
> 
> d) pozostali klerycy in sacris oraz zakonnicy nie będący jeszcze kapłanami będą
> przydzieleni do służby sanitarnej. To samo dotyczy - w miarę możliwości -
> wymienionych pod a) kandydatów do kapłaństwa, którzy nie mają jeszcze wyższych
> święceń."
> 
> (Pełen tekst podany przez "Frankfurter Allgemeine Zeitung" z 28 maja 1956 r.
> oraz Documents on German Foreign Policy 1918 - 1945. Washington 1957 r., ser. C
> ,
> t. I, s. 678 i nast.. Cyt. za: Włodarczyk, T.1, s.241-242.)
> 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się