• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

s.monte.z.uma  napisał(a): 

> ...SMACZNEGO... ... ...
> czyli - czy kartki żywnościowe à la wczesny Gierek, to wynalazek tegoż?... oczy
> wista oczywistość - nie... [b] ...racjonowanie żywności to po prostu ograniczan
> ie dostępu do deficytowych dóbr poprzez dzielenie ich na racje... [/b] zwykle w
> prowadzane jest w sytuacjach dla kraju ekstremalnych... rozpowszechniło się pod
>  koniec I wojny, gdy skutkiem ogromnych zniszczeń był brak żywności, ale nie ty
> lko: brakowało wszystkiego - butów, odzieży, mieszkań... i alkoholu, które to d
> obra były nie tylko reglamentowane, ale stały się też, nierzadko, środkiem płat
> niczym... i przedmiotem spekulacji (..."mówi wam to coś?"...)... w prl-u zaczęł
> o się tak (...cytat dotyczy wprawdzie Lublina, ale przecież nie była to specyfi
> ka lubelska...):
> [b] Lubelski styczeń roku 1946 nie należał do najweselszych. W zniszczonym wojn
> ą i okupacją kraju rozpoczynał się właśnie kolejny rok sowieckiej okupacji i bu
> dowania Polski ludowej. Wśród czasopism, wskrzeszonych (w pewnym sensie) po wyz
> woleniu Lublina spod okupacji niemieckiej, znalazła się „Gazeta Lubelska”, wyda
> wana jako „niezależne pismo demokratyczne”. Ukazywała się tylko do roku 1947, k
> iedy to władze komunistyczne ostatecznie rozwiały iluzję niezależności, zamykaj
> ąc „Gazetę”. Nadchodziły czasy monopolu „Sztandaru Ludu” – nie było miejsca na 
> mrzonki o demokracji i wolności... [/b] 
> lehardi.org/2016/01/08/co-sie-stalo-z-nasza-marmelada/
> ...warto więc, przed kolejnymi wyborami dokonać właściwego wyboru... a wcześnie
> j odpowiedzieć sobie na - z pozoru głupie - pytanie: [b] Co się stało z naszą m
> armeladą?... [/b]
> ps.: ...jako pomoc niech posłuży obserwacja powstających obecnie, lawinowo, rzą
> dowych instytucji typu rozdzielczo-kontrolnego... sporo kosztują... a są - podo
> bno - wyrazem troski władzy o nas wszystkich (...a może tylko o tych "prawdziwy
> ch"?...)... a wtedy - zobaczymy z całą wyrazistością, [b] gdzie znika nasza mar
> melada... [/b] ...wesołych Świąt?... szczęśliwego Nowego Roku?... [b] ...a może
>  tylko: Alleluja?... [/b]
> 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się