• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

empi  napisał: 

> Sygn. akt § 3.2008.Zk
>   W dniu 19 maja 2020 roku prokuratura na podstawie art. 17 § 1 pkt. 7,2 i 6 kp
> k. postanowiła umorzyć śledztwo w sprawie komunistycznej zbrodni stanowiącej zb
> rodnię przeciw ludzkości, popełnionej w Warszawie i Czerwonym Borze w okresie o
> d 21 października 1982 r do 3  lutego 1983, przez funkcjonariuszy państwa komun
> istycznego, funkcjonujących w strukturach państwa totalitarnego . ...... i tu g
> enerały (kilku z tych generałów w innych procesach zostało skazanych), dyrektor
> y departamentów ministerstwa, potem setki pokrzywdzonych. W sumie 162 strony, ł
> ącznie z  uzasadnieniem, że to było już dawno, nikogo nie zamordowano,mogło być
>  jeszcze gorzej, niektórzy oskarżeni umarli, ,ze wiele zarzutów się przedawniło
> , że można wnosić prywatne oskarżenia itd. itp.
>   O szkodach moralnych ani słowa, należy dodać, że 90 % tych "żołnierzy" posiad
> ało kategorię zdrowia D a nawet E, z powodu których nigdy w wojsku nie byli. Zi
> ma, zakwaterowanie w adaptowanych kolejowych wagonach towarowych, brak należyte
> j opieki medycznej na miejscu. W pierwszych 5-6 tygodniach brak możliwości jaki
> egokolwiek kontaktu ze światem zewnętrznym. 
> 
> Tu notka z katalogu IPN:
> 
> Wojskowy Obóz Specjalny nr 6 w Czerwonym Borze przy 2 Batalionie Inżynieryjnym 
> WOW był największym z dziesięciu powołanych w ramach akcji „Jesień 82”, gdzie u
> mieszczeni zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącz
> nie ok. 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzan
> ia delegalizującej „Solidarność” ustawy o związkach zawodowych. Obóz działał od
>  5.11.1982 do 3.02.1983. Znalazło się w nim 450 osób z całej Polski. Oficjalnym
>  powodem były szkolenia dla rezerwistów. Wśród powołanych znaleźli się niezdoln
> i do służby, a nawet niepełnosprawni. Trafiło tu najwięcej takich osób w skali 
> całego kraju.
> Obóz składał się z 20 baraków. Każdy zbudowano z trzech połączonych wagonów kol
> ejowych, obitych z zewnątrz deskami. Do ich ogrzewania służyły małe piecyki, ni
> e gwarantujące odpowiedniej temperatury w warunkach zimowych.
> Przetrzymywani zmuszani byli do prowadzenia szeregu ciężkich prac fizycznych. N
> akazano im budowę drogi ze śniegu na poligonie, a także magazynu min. Skoszarow
> ani w Czerwonym Borze odbywali również ćwiczenia z obsługi broni i musztrę, co 
> stanowiło wyjątek wśród innych obozów.
> Umieszczeni w obozie poddawani byli nieustannej inwigilacji. W barakach założon
> o podsłuchy. Umieszczono tam również informatorów WSW. Prowadzono także intensy
> wne przesłuchania. Przez pewien czas obok obozu stacjonował batalion WSW.
> Umieszczeni w obozie próbowali protestów. 10.11.1982 kilku z nich odmówiło przy
> jmowania posiłków, co zakończyło się skierowaniem sprawy do sądu. Rezerwiści pr
> óbowali także kolportować wydawnictwa podziemne. Wszyscy umieszczeni w obozie p
> oddani zostali intensywnej indoktrynacji.
> 
> pzdr
> 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się