• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: .  napisał(a): 

> Radni dokonali zmian w sprawie ustalenia przepisów porządkowych lokalnego trans
> portu zbiorowego. [b]Od tej pory nie będzie można używać e-papierosów w środkac
> h komunikacji miejskiej[/b]. Jak mówił dyrektor Zarządu Dróg i Transportu zmian
> a ta podyktowana jest licznymi skargami, które wpływały do Miejskiego Przedsięb
> iorstwa Komunikacyjnego. Ponadto [b]dopuszczono spożywanie posiłków i napojów, 
> o ile nie zagraża to zabrudzeniu innych pasażerów oraz pojazdu[/b]. Zmiana ta m
> a na celu w szczególności umożliwienie zaspokojenie pragnienia podczas występow
> ania wysokich temperatur oraz spożywania posiłków w wyjątkowych sytuacjach (np.
>  diabetycy).
> Z zakazem używania e-papierosów nie zgadzał się radny Marek Michalik, zdaniem k
> tórego „przepisy zaczynają być coraz bardziej restrykcyjne i mniej ludzki
> e".
> 
> www.uml.lodz.pl/miasto/aktualnosci/?news=23529
> ***
> 
> Radni przedłużyli czas podróżowania biletami jednorazowymi. [b]Do 31 październi
> ka 2015 roku bilet 20-minutowy staje się biletem 40-minutowym, natomiast na bil
> ecie 40-minutowym będzie można podróżować godzinę[/b]. Fakt wykonywania w tym o
> kresie bardzo dużej liczby remontów oraz inwestycji drogowych o dużym natężeniu
> , wymusza zmiany w organizacji ruchu, a co za tym idzie wydłużenie tras pojazdó
> w komunikacji miejskiej. - Zmiana ma na celu dobro pasażerów. Chcemy, aby łodzi
> anie mogli dojechać z punktu A do B, nie musząc dokupować dodatkowego biletu - 
> tłumaczył dyrektor Zarządu Dróg i Transportu, Grzegorz Nita. Powinno to również
>  zachęcić do korzystania z komunikacji miejskiej i tym samym obniżyć natężenie 
> ruchu w mieście podczas remontów.
> 
> Radna Urszula Niziołek-Janiak pytała o skutki finansowe jakie spowoduje wydłuże
> nie czasu biletów. Zdaniem G. Nity nie powinno to wywołać skutków negatywnych. 
> - Biorąc pod uwagę fakt, że będą trudności w podróżowaniu własnymi samochodami 
> pewna część osób przerzuci się na komunikację miejską - mówił. Na pytanie radne
> j U. Niziołek-Janiak o ograniczenie i likwidację niektórych połączeń Grzegorz N
> ita poinformował, że ograniczeń nie ma, natomiast zmiana polega na tym, że wpro
> wadzona zostanie komunikacja zastępcza i niektóre trasy pojazdów, z powodu prow
> adzonych remontów, mogą zostać zmienione.
> 
> - To rozwiązanie jest bardzo dobre. W 2008 roku również była taka regulacja. Mi
> eszkańcy nie powinni płacić za to, że w wyniku remontów będą korki. Mam nadziej
> ę, że łodzianie będą masowo przesiadać się do autobusów i tramwajów lub podróżo
> wać rowerem - mówił radny Tomasz Kacprzak. - Jeżeli nie zwiększymy częstotliwoś
> ci przejazdów komunikacji miejskiej, to łodzianie zdecydują się na wygodne sied
> zenie we własnym samochodzie - zaapelowała radna U. Niziołek-Janiak. Zgadzała s
> ię z nią radna Małgorzata Niewiadomska-Cudak, która zaproponowała, by stworzyć 
> także parkingi tzw. park and ride.
> 
> www.uml.lodz.pl/miasto/aktualnosci/?news=23531

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się