• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Łódka  napisał(a): 

> Poniżej wyrok, jaki zapadł a Łodzi w związku z zarządzniem jedna ze wspólnot 
> przez zakład budżetowy:
> 
> PIERWSZY TEGO TYPU WYROK W POLSCE. 
> 
> Powód: Jan Jefimik – właściciel lokalu .... w nieruchomości położonej prz
> y ul.
> ............. w Łodzi
> Pozwany: wspólnota mieszkaniowa nieruchomości położonej przy ul. ....... w Łodz
> i
> 
> Pozew
> 
> 1.o uznanie za nieważną, uchwały nr 4 podjętej w dniu 01.03.2004 r. w sprawie
> zobowiązania zarządu wspólnoty do zawarcia umowy o wykonywanie czynności
> zwykłego zarządu z Administracją Nieruchomościami Łódź.................... 
> 2.o zasądzenie stosownych kosztów procesu od pozwanej na rzecz powoda;
> 3.o rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda oraz wydanie wyroku
> zaocznego w sytuacji przewidzianej procedurą cywilną.
> Uzasadnienie:
> 
> Jestem właścicielem lokalu nr ...... w nieruchomości położonej w Łodzi przy
> ul. ..............
> Dowód: kserokopia aktu notarialnego zakupu lokalu
> 
> Na zebraniu wspólnoty, w dniu 01.03.2004 r. pełnomocnik gminy .......
> wykorzystując dominującą pozycję właściciela posiadającego 0,845 udziałów w
> nieruchomości, przegłosował uchwałę zobowiązującą zarząd do zawarcia umowy o
> wykonywanie czynności zwykłego zarządu z Administracją Nieruchomościami
> .............................
> Administracja Nieruchomościami .................. jest zakładem budżetowym
> gminy Łódź. 
> 
> Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce
> komunalnej (Dz. U. z 1997r. nr 9 poz. 43 z późn. zm), działalność wykraczająca
> poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może być prowadzona w
> formie zakładu budżetowego. 
> Zgodnie z art.9 pkt. 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
> zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne
> gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane
> zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług
> powszechnie dostępnych.
> 
> Usługa polegająca na wykonywaniu czynności z zakresu zarządzania wspólnotą
> mieszkaniową nie należy do zadań użyteczności publicznej, gdyż nie dotyczy
> zaspokajania potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy i nie jest usługą
> powszechnie dostępną (zaspokaja potrzeby jedynie członków wspólnoty
> mieszkaniowej i tylko dla nich jest dostępna). 
> 
> W związku z powyższym Administracja Nieruchomościami ............ będąca
> zakładem budżetowym nie może administrować nieruchomością położoną przy ul.
> ..............., ponieważ nieruchomość ta stanowi własność wspólnoty
> mieszkaniowej. 
> 
> Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności
> lokali wnoszę o uznanie uchwały wspólnoty nr 4 z dnia 01.03.2004 r.za
> nieważną, z powodu jej sprzeczności z obowiązującym prawem.
> 
> UWAGA:
> 
> Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w Łodzi.
> Postanowienie z dnia 10.06.2005 r.
> 
> Sąd:
> 1. uchyla uchwałę nr 4/2004 podjętą 1 marca 2004 r.
> 2. zarządza od pozwanego na rzecz powoda 130 zł zwrotu kosztów sądowych"
> 
> 
> Panie Tomaszewski, czy nadal uważa Pan, że wszystko jest w porządku? Bo jeśli 
> tak, to świadomie toleruje Pan łamanie prawo i wobec tego powinien Pan zniknąć 
> z życia publicznego!

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się