• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

sieradzak napisał: 

> Poniżej pełen tekst Petycji dostarczonej do UM, Rady Miasta, Starostwa,
> Miejskiego Domu Kultury.
> Informacja w tej sprawie jest dostarczana mediom sieradzkim gazety, tygodniki,
> radio.
> 
> Jeżeli po zapoznaniu się z treścią petycji, uznasz jej zsadnośc i celowośc,
> możesz napiac maila: prezydent(małpa)umsieradz.pl z tytułem np. Popieram
> Petycję Bractwa Księstwa Sieradzkiego w sprawie modernizacji Placu
> "Teatralnego" i ulicy Dominikańskiej.
> Liczymy na wasze wsparcie w tej materii ;-) Napiszcie posty, kto się poczuł
> sieradzaninem i napisał ;-)
> 
> --- PETYCJA ------
> Bractwo Księstwa Sieradzkiego
> Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej w Rejestracji (syg. KRS -20094/05/522)
> 
> Kto chce zatroszczyć się o przyszłość, 
> ten przeszłość z pokorą, 
> teraźniejszość zaś z nieufnością przyjmować musi.
> [Joubert]
> 
> Sieradz, 13 luty 2006 r.
> 
> Petycja
> w sprawie: Inwestycji miejskiej na terenie Placu „Teatralnego” i ul
> icy
> Dominikańskiej
> na podstawie Uchwały Rady Księstwa RK-U 2006/4
> -----------------
> Bractwo Księstwa Sieradzkiego z zadowoleniem przyjmuje przejaw zainteresowania
> Władz Miasta – Starówką Sieradzką w postaci planowanej inwestycji na tym 
> terenie.
> Zgodnie z podstawowymi Celami Statutowymi, Stowarzyszenie nasze pragnie
> ustosunkować się do przedmiotowej sprawy.
> 
> Sieradzka Starówka jest jednym z największych zabytków Sieradza. W chwili
> obecnej jej stan i wygląd nie świadczą o skali tego zabytku, nad czym
> ubolewamy. Starówka jest dobrem publicznym i spuścizną po naszych przodkach.
> Zapewne wskazane są wszelkie inwestycje, które mogą poprawić obecny stan
> najstarszej części miasta. Jednak inwestycje te muszą uwzględniać w pierwszej
> kolejności wszelkie aspekty związane z historią tego miejsca i nie mogą
> ograniczać się do wybiórczego i koniunkturalnego jej wykorzystywania. 
> Planowana inwestycja znajduje się w jednej z najstarszych części Sieradza, co
> tym bardziej podkreśla znaczenie jakie powinno przykładać się do wszelkich
> działań mogących przyczynić się do poznania historii Sieradza. Z dużym
> niepokojem stwierdzamy, że w planowanej inwestycji w sposób bardzo minimalny
> zwraca się uwagę na ten aspekt działań, co naszym zdaniem jest nie do
> przyjęcia w jednym z najstarszych miast w Polsce !
> Ograniczanie się do podstawowego Nadzoru Konserwatorskiego, jest naszym
> zdaniem stanowczo za małą dbałością o interes miasta i jego historyczny
> charakter. Zapewne jest to w zgodzie z unormowaniami prawnymi, jednak uważamy,
> że konieczne jest szczególne traktowania pewnych działań z punktu widzenia
> długofalowego interesu miasta i w tych działaniach wskazana jest szczególna
> dbałość o wszelkie aspekty związane z historią.
> Brak decyzji o przeprowadzeniu badań archeologicznych, może niweczyć taką
> możliwość na kolejne długie lata. Obiekcje nasze wzbudza też wybiórcze
> potraktowanie jednego fragmentu Starówki przy braku kompleksowego planu i
> pomysłu na całą Sieradzką Starówkę. 
> 
> Na planowanym terenie inwestycyjnym (plac „teatralny”) znajduje się
> bunkier
> poniemiecki z czasów II wojny światowej, w zasadzie nie ma żadnych danych
> historycznych ani archiwalnych o tej budowli. Wiedza o tym obiekcie ogranicza
> się do faktu, że „obiekt jest” i do faktu, iż był on sprawdzony prz
> ez saperów.
> Według niepotwierdzonych danych można mówić o dość dużym obiekcie, który
> pełnił rolę schronu i magazynu z prawdopodobnymi połączeniami z budynkami
> znajdującymi się na powierzchni. O innych możliwych obiektach, historycznych
> czy archeologicznych, na tym terenie trudno coś powiedzieć, gdyż teren ten
> nigdy nie był gruntownie zbadany. Jednak już sama obecność bunkra wydaje się
> wspaniałą okazją do zdobycia wiedzy na jego temat. Dodatkowo należy zwrócić
> uwagę, na ciekawą lokalizację obiektu w centrum miasta. Naszym zdaniem
> konieczne wydaje się w pierwszej kolejności zabezpieczenia bunkra w taki
> sposób, aby był do niego dostęp z perspektywą jego celowego wykorzystania jako
> atrakcji turystycznej. Działania takie wydają się tym bardziej celowe, że
> Sieradz nie ma wielu zabytków i każda dodatkowa atrakcja w tym zakresie wydaje
> się bardziej cenna niż nawet doraźne działania, podejmowane w szczytnych
> intencjach.
> W historii Sieradza i Ziemi Sieradzkiej są wspaniałe karty związane z okresem
> II wojny światowej. Walki Obronne nad Wartę 1939 rok, Pułk Strzelców
> Kaniowskich i wiele innych, które w zasadzie do dziś nie doczekały się
> należnego im miejsca. Może więc omawiany bunkier byłby doskonałym miejscem
> hołdu i swoistym pomnikiem upamiętniającym te wydarzenia, tak mocno związane z
> Sieradzem i Sieradzanami. Miejsce takie zapewne przyczyniłoby się do
> umocnienia więzi lokalnych oraz wzrostu świadomości historycznej mieszkańców
> miasta i Ziemi Sieradzkiej.
> 
> Zwracamy się do władz miasta o czasowe wstrzymanie planowanej inwestycji w
> celu jej dokładniejszego omówienia w szerszym gronie i wprowadzeniu stosownych
> zmian uwzględniających historyczny charakter miejsca. 
> Bractwo Księstwa Sieradzkiego deklaruje, że mogłoby otoczyć opieką bunkier,
> jeśli zachodziłaby taka potrzeba i zająć się jego adaptacją i administracją w
> ramach działań przewidzianych w Statucie Stowarzyszenia, tym samym utrzymanie
> tego obiektu nie narażałoby na koszty budżetu miasta.
> 
> Z dużym niepokojem odnosimy się też do koncepcji prac modernizacyjnych na
> ulicy Dominikańskiej. W tym zakresie pozostają aktualne nasze zastrzeżenia
> związane z realizacją tej inwestycji od strony zabezpieczenia wszelkich
> aspektów związanych z historycznym charakterem terenu. Dodatkowo efektem
> końcowym prac, może być podkreślenie opłakanego stanu całej Starówki, co bez
> realnego planu na pozostałą jej część uwypukli tylko istniejący problem.
> 
> Z całym szacunkiem dla postaci Wielkiego Polaka, Wielkiego Człowieka i
> Wielkiego Patrioty, jakim był Jana Pawła II, któremu znana była historia
> Sieradza, uważamy że bardziej stosownym miejscem na uczczenie jago pamięci
> byłaby Tablica Pamiątkowa wmurowana w obiekt sakralny. Należy pamiętać, że Jan
> Paweł II przede wszystkim był Papieżem, później zaś człowiekiem i Polakiem.
> Taka inicjatywa jest naszym zdaniem bliższa też Sieradzowi, gdzie właśnie w
> ten sposób czczono pamięć ludzi zasłużonych. Pomniki są budowane i rozbierane,
> a takie tablice trwają w świątyniach niezależnie od koniunktury historycznej i
> politycznej. Za takim rozwiązaniem przemawia też postawa i opinia samego
> Papieża odnośnie pomników Jego osoby oraz Jego Osobista skromność i pokora
> duchowa. Nasze obawy wzbudza też niebezpieczeństwo swoistych podziałów
> związanych z takim pomnikiem, który może być odbierany różnie przez różnych
> ludzi, a należy pamiętać, że Jan Paweł II był orędownikiem pojednania. 
> Można przypuszczać, że w dni „powszednie” plac przed klasztorem będ
> zie
> bardziej przypominał parking, a sytuacja taka nasilać się będzie, gdy w Tatrze
> Miejskim odbywać się będą imprezy masowe, w takim kontekście lokowanie pomnika
> Papieża, w takim miejscu, wydaje się dość ryzykowne. Pragniemy też zwrócić
> uwagę na fakt, że w Sieradzu znajduje się już pomnik Jana Pawła II, przed
> kościołem patronki Sieradza św. Urszuli Ledóchowskiej. Należy też wspomnieć o
> ulicy Jana Pawła II i być może większa dbałość i codzienna stała troska o stan
> tej drogi, byłby większym i czynnym czczeniem pamięci Wielkiego Polaka ?
> Nie mając nic przeciw pomnikowi Papieża, pozostawiamy nasze wątpliwości pod
> rozwagę inicjatorów i realizatorów tego

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się