• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: ostrożność sądu  napisał(a): 

> Wzrosną długi samorządów?
> Pogorszenie koniunktury gospodarczej może w 2008 roku spowodować spadek dochodó
> w
> podatkowych samorządów, a presja na wzrost wydatków może rosnąć ze względu na
> żądania płacowe w oświacie.
> Efektem może być pogorszenie wyników operacyjnych samorządów i wzrost zadłużeni
> a
> - ocenia agencja ratingowa Fitch.
> - Samorządy lokalne mogą odnotować znacznie mniejszy wzrost dochodów podatkowyc
> h
> niż w latach ubiegłych, m.in. ze względu na pogorszenie się koniunktury
> gospodarczej. Fitch szacuje, że wzrost PKB wyniesie 5,5 proc., podczas gdy w
> latach 2006-2007 wynosił ponad 6 proc. rocznie - napisali analitycy Fitch w
> raporcie.
> - Dodatkowo wzrost dochodów z PIT, drugiego, co do wielkości źródła dochodów
> samorządów, może być niższy niż w latach ubiegłych w związku z wprowadzeniem
> przez państwo ulgi z tytułu wychowywania dzieci - dodaje Fitch.
> Agencja przypomina, że zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów w wyniku ulgi
> prorodzinnej samorządy stracą ok. 3,4 mld zł, co stanowi ok. 16,7 proc. ich
> wpływów z podatku PIT w 2006r.
> Częściowo strata ta może zostać zrekompensowana przez rosnące zatrudnienie oraz
> wyższe płace.
> Jednak wzrost wynagrodzeń - zwłaszcza w oświacie - może stanowić kolejny proble
> m
> dla samorządów.
> - W 2008 roku może wzrosnąć presja na wydatki operacyjne samorządów w związku z
> planowanym wzrostem płac nauczycieli.
> Wydatki samorządów lokalnych na edukację są współfinansowane przez państwo z
> części oświatowej subwencji ogólnej. Jednak otrzymywane środki finansowe są
> niewystarczające nawet na sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia. Różnica
> pomiędzy otrzymywaną subwencją oświatową, a faktycznymi wydatkami na edukację, 
> z
> których ponad 80 proc. to wydatki na wynagrodzenia, powiększa się - ocenia Fitc
> h.
> Analitycy agencji uważają, że presja na wydatki operacyjne oraz mniejszy wzrost
> dochodów podatkowych mogą spowodować pogorszenie się wyników operacyjnych
> samorządów.
> - Powyższe czynniki oraz wysokie wydatki inwestycyjne w latach
> 2008-2013 wpłyną na wzrost zadłużenia samorządów. Pomimo tego, że co najmniej o
> d
> czterech lat rozważana jest reforma finansów publicznych, rok 2008 nie
> przyniesie żadnych znaczących zmian w tej kwestii. Nowy rząd rozważa dalszą
> decentralizację zadań, ale żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte - piszą w
> raporcie.
> Według oceny Fitch w 2007 roku zadłużenie samorządów wzrosło o około 2 mld zł,
> ale nie powinno to mieć negatywnego wpływu na ich zdolność kredytową biorąc pod
> uwagę rosnące dochody oraz lepsze wyniki finansowe na poziomie operacyjnym.
> Agencja uważa, że mimo wzrostu zadłużenia związanego z większymi inwestycjami w
> kolejnych pięciu latach, dług w relacji do dochodów bieżących powinien pozostać
> na bezpiecznym poziomie.
> - Niezbędnym jest, aby samorządy generowały odpowiednie wyniki na poziomie
> operacyjnym, gdyż nadwyżka operacyjna powinna stanowić główne źródło spłaty
> zadłużenia - ocenia Fitch.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się