• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

ramen5 napisała: 

> 
>  
>  
> 
> 
>   
>  Aktualności 
>  
>  Polityka 
>  
>  Trójkąt Weimarski 
>  
>  Gospodarka  
>  
>  Kultura  
>  
>  Wymiana młodzieży i wolontariat 
>  
>  Oświata i nauka  
>  
>  Media i opinia publiczna  
>  
>  Współpraca regionalna 
>  
>  Umowy 
>  
>  Ważne linki 
>  
>  Ośrodki Naukowe 
>  
>  GALERIA FOTOGRAFII 
>  
>  WYSZUKIWARKA 
>  
> Współpraca polsko-niemiecka 
>  
> Przemówienie ministra Władysława Bartoszewskiego - Bundestag 1995r  
>  
> Kalendarium stosunków polsko-niemieckich 
>  
> Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. Współpracy Polsko-Niemieckiej 
>  
> Życiorys 
>  
> Wystąpienia 
>  
> Działalność 
>  
> Prasa 
>  
> Historia Powstania 
>  
> Wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Polski w
> 
> sprawie przyszłości Europy 
>  
> Informacje ogólne 
>  
> Stosunki Polityczne 
>  
> Stosunki Gospodarcze 
>  
> Kultura 
>  
> Nauka i Oświata 
>  
> Współpraca młodzieży 
>  
> Wolontariat 
>  
> Media i Opinia Publiczna 
>  
> Współpraca regionalna i przygraniczna 
>  
> Miasta partnerskie 
>  
> Umowy 
>  
> Instytut Zachodni 
>  
> Centrum Stosunków Międzynarodowych 
>  
> Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 
>  
> Zeszyty Niemcoznawcze 
>  
> Instytut Studiów Politycznych PAN 
>  
> Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta 
>  
> Historia 
>  
> Obszary badań 
>  
> Publikacje 
>  
> Biblioteka 
>  
> Wydawnictwo 
>  
> Archiwum 
>  
> Kontakt 
>  
> Przegląd Zachodni 
>  
> Artykuły 
>  
> Aktualne publikacje 
>  
> Publikacje 
>  
> Publikacje 
>  
> Rocznik polsko-niemiecki 
>  
> Rocznik polsko-niemiecki 2003 
>  
> 
>  STRONA GŁÓWNA | Polityka | Współpraca polsko-niemiecka 
> 
> Współpraca polsko-niemiecka 
> 
> Po II wojnie światowej stosunki polsko-niemieckie aż do zjednoczenia Niemiec w 
> 1990 r. opierały się na układach i porozumieniach Polski z dwoma państwami 
> niemieckimi. Do najważniejszych należały: tzw. "Układ Zgorzelecki" między 
> Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną z 1950 r. oraz Traktat między Polską
> 
> a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków 
> podpisany podczas pamiętnej wizyty kanclerza Willy Brandta w grudniu 1970 r. w 
> Warszawie. To wtedy kanclerz Republiki Federalnej Niemiec ukląkł przed 
> warszawskim pomnikiem Bohaterów Getta. 
> 
> Przełom demokratyczny w Polsce zapoczątkowany przez "Solidarność", upadek Muru 
> Berlińskiego i zjednoczenie Niemiec to historyczne wydarzenia, które stworzyły 
> przesłanki dla prawdziwego polsko-niemieckiego pojednania i porozumienia. 
> Zgodne przekonanie, że zjednoczenie Niemiec i pełna, obejmująca "oba płuca" 
> Europy - jak powiedział przed laty Jan Paweł II - integracja europejska, leżą w
> 
> żywotnym interesie naszych Państw i Narodów, stanowiło fundament polsko - 
> niemieckiego współdziałania po 1989 r. Polacy poparli zjednoczenie Niemiec. Z 
> kolei Niemcy stanowczo opowiedzieli się za uczestnictwem Polski w strukturach 
> europejskich i euroatlantyckich. Wtedy to minister spraw zagranicznych RP, 
> Krzysztof Skubiszewski, sformułował też pojęcie "polsko-niemieckiej wspólnoty 
> interesów". Do historii przeszła "msza pojednania" w Krzyżowej z udziałem 
> premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla w 1989 r. Obaj 
> szefowie rządów przyjęli tzw. "Wspólne Oświadczenie", które stało się podstawą 
> do nadania stosunkom Polski ze zjednoczonymi rok później Niemcami nowego 
> charakteru i stworzenia odpowiednich ram traktatowych. 
> 
> W ślad za tym w dn. 14 listopada 1990 r. Polska i Niemcy zawarły Traktat o 
> potwierdzeniu istniejącej granicy, w którym zjednoczone Niemcy uznały 
> ostateczny charakter polskiej granicy zachodniej. Następnie w dn. 17 czerwca 
> 1991 r. zawarto Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Stanowi 
> on solidną bazę dla rozwoju wzajemnych stosunków we wszystkich dziedzinach 
> współpracy. 
> 
> Polityczne stosunki polsko-niemieckie osiągnęły wysoki poziom. Częste są 
> spotkania prezydentów, szefów rządów i szefów poszczególnych resortów. Stałą 
> zinstytucjonalizowaną formą dialogu politycznego stały się coroczne konsultacje
> 
> międzyrządowe z udziałem szefów obu rządów i głównych resortów. Ostatnie z nich
> 
> i szóste z rzędu odbyły się w dniu 22 września 2003 r. w Gelsenkirchen. 
> 
> Polska i Niemcy powołały do życia szereg rządowych i pozarządowych instytucji, 
> które zasłużyły się dla budowania wzajemnego zrozumienia i pojednania. W 1991 
> r. rozpoczęła działalność Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży. Do 2002 r. 
> łączna wymiana młodzieży przekroczyła liczbę miliona uczestników. W 2003 r. w 
> różnych programach wymiany wzięło udział łącznie 143247 młodych ludzi z Polski 
> i z Niemiec. 
> 
> Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej wspiera polsko-niemieckie projekty we 
> wszystkich dziedzinach służące rozwojowi stosunków dwustronnych. 
> 
> Dla pojednania polsko-niemieckiego istotne znaczenie miało powołanie w 1991 r. 
> Fundacji "Polsko - Niemieckie Pojednanie", wypłacającej świadczenia z 
> niemieckich środków budżetowych na rzecz polskich ofiar prześladowań 
> nazistowskich w czasie II wojny. W 2000 r. zakończono także pomyślnie 
> negocjacje ws. świadczeń dla byłych robotników przymusowych. 
> 
> Od 1993 r. corocznie wręczana jest Nagroda za szczególne zasługi dla rozwoju 
> stosunków polsko-niemieckich. Wśród laureatów są m.in. Willy Brandt 
> (pośmiertnie), Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Skubiszewski, Hans-Dietrich 
> Genscher, hrabina Marion Doenhoff, Stanisław Stomma, "Tygodnik Powszechny", 
> uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Collegium Polonicum w Słubicach.
> 
> 
> W maju 2003 r. w Berlinie odbyły się obrady XI Forum Polsko - Niemieckiego. Ta 
> licząca ponad 25 lat instytucja polsko - niemieckiego dialogu politycznego i 
> społecznego jest ważną płaszczyzną wymiany opinii i poglądów elit politycznych 
> i środowisk opiniotwórczych na tematy istotne dla stosunków polsko - 
> niemieckich, kwestie bezpieczeństwa i integracji europejskiej. 
> 
> Tradycyjne formy współdziałania wzbogacane są przedsięwzięciami bez precedensu 
> w dotychczasowych stosunkach, jak np. współpraca Uniwersytetu Europejskiego 
> Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Collegium Polonicum w Słubicach. 
> 
> Podkreślić należy wymiar społeczny dynamicznie rozwijającej się współpracy 
> dwustronnej (ponad 250 partnerstw szkół, ok. 300 partnerstw gmin, powiatów i 
> miast). Zwraca uwagę intensywna współpraca regionalna i przygraniczna. Duże 
> zasługi w tym zakresie ma Polsko - Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. 
> Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Przedmiotem działania Komisji jest 
> problematyka ułatwień w ruchu granicznym, działania na rzecz rozbudowy przejść 
> granicznych, wspieranie rozwoju gospodarczego obszarów przygranicznych, 
> realizacja wspólnych projektów finansowanych z funduszu PHARE. Intensywnie 
> rozwija się współpraca gmin i województw przygranicznych z ich niemieckimi 
> odpowiednikami, szczególnie przy organizacji małego ruchu granicznego ludności,
> 
> działalności handlowej, turystyki, komunikacji i parkingów, wód granicznych i 
> utylizac

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się