• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

frek napisał: 

> Przedstawiam poniżej scenariusz sztandarowej inwestycji obecnego zarządu i rady
> nadzorczej spółdzielni Jary:
> odczas wrześniowych obrad kilku członków pytało, czemu skoro spółdzielnia dyspo
> nuje własnym gruntem cenę metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej wywindowan
> o aż do 7000 zł brutto. To było bardzo sensowne pytanie. Prezes Jarosław Zych t
> łumaczył ogólnikowo, że spółdzielnia będzie budować kondominium u zbiegu Płasko
> wickiej i Dereniowej „w wysokim standardzie”. W rozmowie z Passą uś
> ciślił ten termin ujawniając, że zostaną zastosowane materiały najwyższej jakoś
> ci, droższe od powszechnie stosowanych w budownictwie o około 20 proc. Mimo to 
> cena metra kwadratowego wydała się nam zbyt wysoka. Wszak SMB Imielin faktyczni
> e odpadł poważny koszt w postaci zakupu ponad półtorahektarowej działki, która 
> jest w tym przedsięwzięciu wkładem własnym. Popytaliśmy więc trochę wśród dewel
> operskiej braci. Zacząć należy od tego, że obecnie najbardziej lukratywnym kon
> traktem jest podpisanie stosownej umowy ze spółdzielnią mieszkaniową i wejście 
> w rolę inwestora powierniczego lub wykonawcy. Spółdzielnie posiadają bowiem wła
> sne grunty, mają ustawowy zakaz wykazywania zysków, działają bezwynikowo i budu
> ją wyłącznie w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych własnych członków. 
> 
> Mówi prosząca o anonimowość osoba od lat związana ze środowiskiem deweloperskim
> : - Koszt wybudowania metra kwadratowego mieszkania w stanie deweloperskim, bez
> zakupu działki budowlanej, to najwyżej 5500 zł. Sprzedaje się po 7-10 tysięcy,
> więc pojawia się znaczna nadwyżka. Ktoś musi wyprowadzić kasę. Spółdzielnia ni
> e może, bo działa bezwynikowo, więc wyprowadza wykonawca. Potem przychodzi do z
> arządu z walizką pieniędzy. Po takiej wizycie prezesi oraz ich zstępni do końca
> życia jeżdżą mercedesami. Żeby było jasne - w żadnym razie nie zamierzamy sug
> erować, że taki proceder mógłby mieć miejsce akurat w SMB Imielin. Wręcz wykluc
> zamy taką możliwość. Owszem, dobry koniak, wykwintny obiad tak, ale żeby skok n
> a 30 milionów... Nie, to byłoby uprawianie teorii spiskowej, a my się w takie r
> zeczy nie bawimy. Mamy jednak informacje z pierwszej ręki, że tak załatwiano sp
> rawy w spółdzielniach mających zasoby w północnej części Warszawy. Jeśli chodzi
> o SMB Imielin wyrażamy przekonanie graniczące z pewnością, że ostateczne rozli
> czenie inwestycji zostanie przeprowadzone rzetelnie i członkom – inwestor
> om zostaną zwrócone poważne kwoty w gotówce. O ile, rzecz jasna, w trakcie real
> izacji inwestycji nagle nie wzrosną ceny materiałów budowlanych i robocizny.
> 
> Dla ciekawych mamy kilka fachowych informacji, jak można wyliczyć tak zwany PUM
> . Oczywiście w przybliżeniu. Na przykład inwestycja SMB Imielin, zwana „Z
> adaniem nr 1”, będzie liczyć 22.219 m. kw. powierzchni mieszkalnej oraz 2
> 150 m. kw. powierzchni w lokalach użytkowych. Do tego dochodzą 483 miejsca post
> ojowe w garażu podziemnym. Łącznie SMB Imielin rękami wykonawcy wybuduje 24.369
> m. kw. powierzchni użytkowej. Cenę jednego metra kwadratowego mieszkania okreś
> lono na 7000 zł, w usługach kosztuje on nie mniej niż 10.000 zł. Realne wykonan
> ie prac budowlanych (tak zwany stan deweloperski) kształtuje się w stolicy na p
> oziomie 5500 zł za m. kw. Zatem zysk z jednego m. kw. powinien wynieść: 7000 z
> ł – 5500 zł (rzeczywisty koszt budowy 1 m. kw.) = 1500 zł. Dalej: 24.369 
> m. kw. x 1500 zł = 36.553.500 zł. Byłby to zysk z powierzchni mieszkalnej i lok
> ali użytkowych. Nie można zapomnieć o 483 garażach, które będą sprzedawane za n
> ie mniej niż 20.000 zł za jedno miejsce. Zysk z jednego miejsca garażowego to o
> koło 5000 zł. Daje to: 483 miejsca x 5000 zł = 2.415.000 zł. Przybliżony zysk p
> o zrealizowaniu inwestycji powinien więc wynieść 36.553.500 zł + 2.415.000 zł =
> 38.968.500 zł. Po odliczeniu kosztów obsługi, projektu architektonicznego oraz
> zysku wykonawcy na koncie bankowym SMB Imielin powinno pozostać kilkadziesiąt 
> milionów złotych, które powinny być zwrócone członkom – inwestorom.
> Tego scenariusza nie wymyślił żaden z członków Jarów nieprzychylnych tej spółdz
> ielni. To informacja podana przez dziennikarza Tadeusza Porębskiego w ostatniej
> Passie - www.passa.waw.pl.
> A T. Porebski wie co pisze!
> Według podanego wyżej scenariusza zrealizowano inną inwestycję Jarów - dwa budy
> nki przeu KEN 103 i 105. 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się