• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

jaromir_gazy napisała: 

> Na prośbę Państwa Karasiów zamieszczam ich pismo do SMB JARY w 
> sprawie od lat nierozwiązanego problemu wody na cele ogólne.
> 
> Aleksandra Karaś			Warszawa, 25.02.2009	
> Stanisław Karaś
> 
> 
> Zarząd i Rada Nadzorcza
> SMB Jary
> w/m
> 
> 
> Szanowni Państwo,
> 
> z przykrością stwierdzamy, że kolejna odpowiedź na naszą prośbę o w 
> wyjaśnienie bardzo dużego zużycia wody na cele ogólne w 
> zamieszkiwanym przez nas budynku Sosnowskiego 3 i nasz zamiar 
> ewentualnego potrącenia sobie części opłat czynszowych na skutek 
> zawyżonych opłat zaliczkowych za wodę jest dowodem dalszego 
> lekceważenia przez Was tego problemu i przerzucenia całego ciężaru 
> opłat z tym związanych wyłącznie na barki członków spółdzielni.
> 
> Nie do przyjęcia jest rutynowe informowanie nas o zapisach ustawy o 
> zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenie ścieków i Wasze 
> stwierdzenie, że „Zarząd SMB JARY nie ma innego wyboru jak rozliczać 
> całość kosztów z tytułu tzw. wody na cele ogólne i obciążać różnicą 
> poszczególnych członków Sp-ni”. Takie podejście do problemu jest po 
> prostu oznaką Waszego oportunizmu i brakiem od dłuższego czasu 
> jakiegokolwiek pomysłu na skuteczne rozwiązanie problemu. Jedyne, na 
> co się zdobywacie, to traktowanie tej sprawy jako tzw. dopustu 
> Bożego i obciążenie wszystkimi jego konsekwencjami jedynie członków 
> spółdzielni. 
> 
> Tymczasem to Państwo odpowiadacie za to, że do tej pory nie możecie 
> zmusić służb spółdzielni – pracowników pionu technicznego oraz 
> jednoosobowej firmy pana Grzegorza Stawickiego zatrudnionej przez 
> spółdzielnię do nadzoru instalacjami wodno-kanalizacyjnych i 
> grzewczych do rzetelnego i fachowego zajęcia się problemem. Zamiast 
> tego dla zamydlenie nam oczu do wyjaśnienia tej sprawy 
> zaangażowaliście pracownika naukowego dr Korala z Politechniki 
> Śląskiej. Jak się okazuje, ten specjalista prawdopodobnie za duże 
> wynagrodzenie nie stwierdził niczego nowego skoro w informacji dla 
> mieszkańców budynku z 10.12.2008 piszecie: ”Wyniki pomiarów 
> wykonanych przez pracownika naukowego Politechniki Śląskiej 
> wykazały, że podstawową przyczyną rozbieżności bilansu wody w roku 
> 2007 były przecieki w instalacji wewnętrznej lub nieautoryzowane 
> pobory wody” o czym służby spółdzielni przecież informują nas od 
> wielu lat!
> 
> W związku z powyższym prosimy o udzielenie nam wyczerpujących i 
> zgodnych ze stanem faktycznym odpowiedzi na poniższe pytania:
> 1.	Dlaczego będące stale na miejscu służby spółdzielni i firma 
> Pana G. Stawickiego nie są w stanie ustalić faktycznej przyczyny 
> nadmiernego zużycia wody na cele ogólne w kilku budynkach SMB Jary. 
> Jaka jest wobec tego przydatność osób, które nie potrafią rozwiązać 
> istniejącego od wielu lat problemu?
> 2.	Co spółdzielnia zrobiła w związku ze stwierdzeniem dr 
> Korala, że w budynku mają miejsce ”nieautoryzowane pobory wody” a 
> więc jest to przestępstwo okradania współmieszkańców budynku! Czy 
> spółdzielnia powiadomiła o tym organy ścigania?
> 3.	W jaki sposób dr Koral ustalił, że powodem nadmiernego 
> zużycia wody na cele ogólne w roku 2007 były przecieki w instalacji 
> wewnętrznej i nieuprawnione pobory wody skoro badania przeprowadził 
> w drugiej połowie 2008 roku, do tego nie mając zapewne możliwości 
> wizji lokalnej w lokalach o nieracjonalnie niskim zużyciu wody?
> 4.	Jakie działania podjęła spółdzielnia w stosunki do 
> właścicieli lokali, którzy nie udostępnili ich do kontroli zużycia 
> wody?
> 5.	Jakie rozwiązania wynikające z badań dr Korala podjął zarząd 
> spółdzielni w budynkach o nadmiernym zużyciu wody na cele ogólne aby 
> definitywnie ograniczyć je do racjonalnej wartości i tym samym nie 
> narażać nas na dalsze traty finansowe?
> 
> Zwracamy uwagę, że w ramach comiesięczne opłat eksploatacyjnych 
> opłacamy fachowców działających w naszym imieniu, zatrudnionych 
> między innymi do rozwiązywania takich problemów jak opisany powyżej. 
> Mamy tu na myśli członków Zarządu, pracowników pionu technicznego 
> oraz firmę pana G. Stawickiego jak również członków Rady Nadzorczej 
> sprawującej ustawowo kontrolę nad pracą wcześniej wymienionych osób. 
> 
> Jako były członek rady nadzorczej stwierdzam, że członkowie Zarządu 
> sprawy te zawsze traktowali i nadal traktują wyjątkowo lekceważąco a 
> mało przekonywujące opracowania dotyczące tego problemu uważają za 
> zadawalające i tak jest najprawdopodobniej również z kolejnym już 
> opracowaniem dr Korala na ten temat. W naszym przekonaniu świadczy 
> to jedynie o dalszym lekceważeniu przez Was interesu członków 
> spółdzielni.
> 
> Jako członkowie Rady Nadzorczej tolerujecie Państwo obecny stan 
> rzeczy, nie chcecie zmusić Zarządu do rzetelnego zajęcia się tym 
> ważnym w skali spółdzielni problemem i w związku z tym ponosicie 
> również pełną odpowiedzialność za obecną sytuację. Ponadto sami 
> walnie przyczyniacie się do niej akceptując bez zastrzeżeń wątpliwe 
> pod względem merytorycznym opracowanie dr Korala po 
> zarekomendowaniu go przez Komisję Techniczno-Inwestycyjną. Swoją 
> postawą wręcz zachęcacie członków Zarządu do dalszej bezczynności w 
> tej sprawie bo przyznajecie im co kwartał premie a ostatnio 
> zgłaszając pomysł znacznej podwyżki ich wynagrodzeń.  
> 
> Mamy nadzieję, że niniejsze pismo zakończy wreszcie bezproduktywną 
> wymianę korespondencji w tej sprawie wreszcie i że pojawi się 
> wreszcie rozwiązanie poruszanego od kilku lat problemu. Bo jeśli tak 
> się nie stanie, będzie to dla nas dowodem braku wymaganych 
> kompetencji do pełnienie obecnych funkcji do czego będziecie się 
> musieli Państwo publicznie przyznać i poddać stosownemu osądowi 
> zatrudniających Was członków spółdzielni.
> 
> Z poważaniem
> Aleksandra Karaś   Stanisław Karaś
> 
> Do wiadomości:
> Członkowie SMB JARY za pośrednictwem 
> forum internetowego Ursynowa w Gazecie Wyborczej 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się