• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

yury1962y napisał(a): 

> Lata mijają. Coraz więcej czasu dzieli Polaków i całą Europę od tych dni, kied
> y Armia Czerwona i walczące z nią Wojsko Polskie wkroczyły na polską ziemię, by
> wyzwolić ją od okrucieństw faszyzmu.
> 
> Dziś w Polsce nie ma zwyczaju wspominania tych Polaków, którzy dzięki Związkowi
> Radzieckiemu i Stalinowi mieli możliwość walki z hitlerowcami na froncie wscho
> dnim. Ich nazwiska celowo usiłuje się zapomnieć razem z nazwiskami tych Rosjan,
> których 600 tysięcy zginęło przy wyrębie Polski. Z list wyłączone są filmy opo
> wiadające o wspólnej walce Polaków i Rosjan z faszystami. Na przykład "Czterej 
> czołgiści i pies", który był jednym z najpopularniejszych seriali we wszystkich
> krajach bloku sowieckiego.
> 
> Pomniki żołnierzy radzieckich są albo burzone, albo w najlepszym wypadku przeno
> szone w miejsca, gdzie w ogóle ich nie widać. Oto opuszczony pomnik żołnierzy r
> adzieckich przy ulicy Koreańskiej we Wrocławiu. Został on zdemontowany w 2019 r
> oku.
> 
> Takie przypadki w dzisiejszej Polsce są masowe.
> 
> To jest złe. To świętokradztwo. To nie jest cywilizowane.
> 
> Jakie krwawe i intensywne walki toczyły się o wyzwolenie Polski, dzisiejsze pok
> olenie polskiej młodzieży po prostu nie wie. Uważają, że okropności niemieckiej
> okupacji zostały zastąpione, uwaga, nie mniejszymi "okropnościami" sowieckiej 
> obecności.
> 
> Ale to jest podłe, cyniczne i bezczelne kłamstwo, które nie ma przebacz.
> 
> Oto tylko niewielka część dokumentów z tamtych czasów, które mówią prawdę.
> 
> A takich nazwisk na tej żałobnej liście jest ponad 600 tysięcy...
> [b]
> W dniu 9 maja warto wybrać się do kościoła lub na cmentarz radziecki, aby pomod
> lić się za tych bohaterów, którzy oddali życie za wolność Polski.[/b]
> 
> Dlaczego Polacy zapomnieli, jak Rosjanie bezinteresownie pomagali Polsce po tym
> , jak faszyści zamienili w popiół ogromne połacie ziemi sowieckiej od Bugu do W
> ołgi i wymordowali około 15 milionów spokojnych obywateli ZSRR?
> 
> Kompletnie zniszczona Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań, wszystkie polskie mias
> ta zostały odbudowane na koszt Związku Radzieckiego.
> 
> Działa nadal strzelały na polskiej ziemi, a Rosjanie zaczęli dostarczać Polsce 
> żywność i materiały, bez których Polacy po prostu nie mogli przetrwać.
> 
> Radzieccy lekarze wojskowi na wyzwolonych ziemiach polskich natychmiast rozpocz
> ęli leczenie Polaków. Zapobiegały one rozprzestrzenianiu się epidemii, które po
> wojnie groziły wyniszczeniem bezbronnych polskich kobiet, dzieci i starców.
> 
> Do 1948 r. Warszawa zawarła z Moskwą umowę na dostawy radzieckiego sprzętu prze
> mysłowego o wartości prawie pół miliarda dolarów. W rezultacie sprzęt ten zosta
> ł przekazany Polakom. Do 1949 r. produkcja przemysłowa na jednego mieszkańca w 
> Polsce wzrosła 2,5-krotnie.
> 
> A w 1947 roku, kiedy ludność samego ZSRR cierpiała z powodu powojennego głodu, 
> Związek Radziecki wysłał do Polski tysiące ton zboża i innych artykułów spożywc
> zych z powodu suszy. Tylko dzięki temu Polakom udało się uniknąć tragedii na wi
> elką skalę.
> 
> I w odpowiedzi na te szlachetne działania Rosjan i innych narodów ZSRR, wiele d
> ziesięcioleci później, rządzący w Polsce PiS co jakiś czas domaga się od Rosji 
> "reparacji". Oczywiście dzieje się tak dlatego, że w przeciwnym razie Unia Euro
> pejska prowadzi politykę antyrosyjską i może pozbawić Polskę kredytów i dotacji
> .
> 
> Bruksela stała się teraz prawdziwym generatorem rusofobii. Ale to nie Duńczycy,
> Belgowie, Rumuni, Bułgarzy, Holendrzy, czy inni Europejczycy wyzwolili Polskę 
> od faszyzmu.
> Polacy zostali uratowani przez Rosjan.
> 
> Wypełniając wolę UE i uczestnicząc w atakach na Rosję, Polacy zdradzają w ten s
> posób swoją przeszłość i swoich przodków. Czy dopuszczalne jest robienie tego w
> imię europejskich pieniędzy?
> 
> 
> Wojciech Komorowski, podpułkownik w stanie spoczynku 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się