• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

pkrehbiel  napisał: 

> Obawiam się, że nie masz racji.
> 
> Ustawa o ochronie danych osobowych:
> 
> Art. 27
> 1. Zabrania się przetwarzania danych ujawniających (...) przekonania religijne 
> lub filozoficzne, przynależność wyznaniową (...).
> 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1, jest jednak dopuszczalne, 
> jeżeli: 
> 1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi o 
> usunięcie dotyczących jej danych, 
> (...)
> 4) jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań kościołów (...) pod 
> warunkiem, że przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tych organizacji 
> lub instytucji albo osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku z ich 
> działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych, 
> 
> 
> Ta ustawa dotyczy kościoła, postanowienia konkordatu zostały wdrożone właśnie 
> powyższym zapisem. Tłumaczenie, że kościół musi mieć wszystkich w kartotece, 
> żeby wiedzieć, komu nie udzielić ślubu jest niedorzeczne. Ustawa jasno tego 
> zabrania - nie można tego podciągnąć pod cele religijne - jak nie chcą to niech
>  
> udzielają ślubów tylko tym, których mają w kartotekach, nie na odwrót. 
> (Przecież do ślubu trzeba przynieść świadectwo chrztu - jak ktoś go nie ma, 
> ślubu nie dostanie. Więc po co im w księdze chrztów adnotacje, kto jest 
> apostatą?)
> 
> A poniżej masz wytłumaczone, że usunięcie znaczy usunięcie, a nie zaznaczenie, 
> że ktoś nie chce przetwarzania danych. Jak wynika ze słowniczka w tej ustawie 
> samo przechowywanie danych jest już ich przetwarzaniem. A kościół nie ma prawa 
> tego robić!
> 
> Art. 32
> 1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej 
> dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: 
> (...)
> 6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, 
> czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich USUNIĘCIA, jeżeli 
> są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z 
> naruszeniem ustawy albo SĄ JUŻ ZBĘDNE DO REALIZACJI CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁY 
> ZEBRANE, (...)

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się