• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Gość portalu: obrokon napisał: 

> Kołecki Mirosław						     
> Olsztyn, dn. 2003-08-31
> ul Klasztorna 3m2
> 10-285 Olsztyn
> obrokon@poczta.onet.pl
> Niepełnosprawny z całkowitą niezdolnością do pracy.
> Z koniecznością opieki lub pomocy innej osoby w związku
> z ograniczeniem samodzielnej egzystencji. Nr. 8286-1 Uu/02.
> Nie karany, o wykształceniu podstawowym, posiadającym 
> na utrzymaniu jedno dziecko, z zawodu kierowca, 
> nigdzie nie zatrudniony, utrzymujący się z zasiłku MOPS
> w Olsztynie.
> 
> 						       Prokuratura 
> Krajowa
> 						        Al. 
> Ujazdowskie 11
> 						         00-950 
> Warszawa
> 
> 
> Sprawa: Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zawartego w art. 156. § 1. 
> kk. 
>          Art. 157. § 1 i 2. kk. Art. 177. § 1 i 2. kk. Art. 179. kk. 
> Art.189. § 1. kk. Art. 190 i 
>          191. § 1. kk. Art. 193. kk. Art. 218. § 1. kk. Art. 219. kk. 
> Art. 228. § 1. kk. Art. 
>          231. § 1 i 2 kk. Art. 233. § 1 i 4. kk. Art. 234., 235., 
> 236., 238. kk. Art. 239. § 1.kk
>          Art. 246. kk. Art. 266. § 1. kk. Art. 267. § 1. kk. Art. 
> 268. § 1. kk. Art. 270. § 1.                  kk. Art. 271. § 
> 1 i 3. kk. Art. 273. kk. Art. 276. kk. Art. 296. § 1. kk. w związku z art. 
> 258 § 1. kk. przez:		
> 	Lekarzy z komisji lekarskich ZUS oraz lekarzy biegłych sądowych: 
> Stanisław Rek, Felicja Baranowska, Grzegorz Sczepanik, Józef Krajewski. 
> Stefan Dikunow. Włodzimierz Połubiński, Irena Popko.
> 	Lekarzy konsultantów ZUS: Dariusz Kunert, Teresa Kupeć, Anna Sielaszuk.
> 	Lekarzy orzeczników ZUS : Krzysztof Klonowski, Stanisław Stańczyk, 
> Stanisław Rek, Irena Żebrowska.
> 	Lekarzy kontrolujących w ZUS: Mieczysław Krasiński i innych, którzy 
> złożyli swoje podpisy pod dokumentami, w których potwierdzono nieprawdę oraz 
> używali tych dokumentów (określonych w art. 271. § 1. kk.). Spr. ZUS 262682.
> 	Sędziów Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: SSW w Olsztynie Ewa 
> Puchajda sygn.akt IVU571/97, SSA w Warszawie: Maria Poroszewska, Krystyna 
> Bednarczyk, Zofia Formańska sygn. akt III AUa 789/97. SSO w Olsztynie Romuald 
> Czarniecki sygn. akt IV U 2368/00, SSA w Warszawie: Mieczysław Bareja, 
> Mirosława Zawadzka, Danuta Libucka, Jolanta Strusińska, Genowefa Glińska, 
> Mirosława Dudzińska, Grażyna Otola-Pawlica sygn. akt III AUa 651/01 SSO w 
> Olsztynie Krzysztof Staryk, Bohdan Bieniek, B. Łożyńska, I. Ekiert, M. Glabas 
> sygn. akt IV U 1614/02, SSA w Białymstoku: Alicja Sołowińska, Tomasz Kajewski, 
> Władysława Prusator, sygn. akt III AUz 91/03.
> 	Policjanci komisariatów w Olsztynie: Aleksandra Żabińska, Robert 
> Sienkiewicz, Jolanta Krzaczek, Krzysztof Kapuściński, Lech Kanabrocki i inni.
> 	Prokuratorzy: Mariola Maślany, Radosław Tokarzewski, Jarosław 
> Szyszkowski, Tomasz Kosakowski, Ewa Tokarzewska, Krzysztof Stodolny, A. 
> Szwedowski, Piotr Marek, M. Stodolna 
> 	Sędziowie Sądu Rejonowego w Wydziałach Karnych: J. Naworska, Iwona 
> Litwińska, D. Lutostańska, A. Górczyńska, Dariusz Firkowski, Adam Barczak.
> 
> 
> Wnoszę o: 
> 1.	wszczęcie śledztwa – dochodzenia przeciwko w/w osobą działającym 
> wspólnie i w porozumieniu w zorganizowanej terrorystycznej grupie 
> przestępczej. 
> 2.	wszczęcie śledztwa – dochodzenia przeciwko w/w osobą niepowiązanym z 
> tą grupą. 
> 3.	zabezpieczenie mnie i mojej rodziny przed użyciem przemocy lub innej 
> groźby bezprawnej.
> 4.	dokonanie czynności procesowych w postaci nakazu złożenia na piśmie 
> przez wszystkich występujących w sprawie lekarzy (również biegłych sądowych) 
> informacji o posiadanych uprawnieniach w dniu wykonywania badań na mojej 
> osobie.
> 5.	dokonanie czynności procesowych w postaci nakazu złożenia na piśmie 
> przez wszystkich występujących w sprawie lekarzy ( również biegłych sądowych) 
> informacji o posiadaniu lub nie uprawnień do wykonywania badań lekarskich osób 
> kierujących pojazdami silnikowymi i wydawanie opinii lub orzeczeń o posiadaniu 
> kwalifikacji do wykonywania zawodu kierowcy pojazdów silnikowych w stosunku, 
> do których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii A, B, B+E, C, C+E. 
> 
> U z a s a d n i e n i e
> 
> 	
> 	Dn. 1993-03-20 uległem wypadkowi komunikacyjnemu, w którym doznałem 
> uszkodzenia kręgosłupa szyjnego. Krąg szyjny C3 wraz z towarzyszącym mu 
> krążkiem kręgowym przesunął się w ten sposób, że centralnie uciska rdzeń 
> kręgowy. 
> 	Uznałem, że nie muszę dawać łapówki by uzyskać z tego tytułu rentę i 
> odszkodowanie z ZUS i PZU. Tu niestety się mocno pomyliłem. ZUS, co prawda 
> przyznał mi rentę, ale z ogólnego stanu zdrowia, PZU do istniejącej już umowy 
> postawił nowe warunki następnie nie dopuścił do ich spełnienia. W obu 
> przypadkach podstawową rolę odegrali tu sędziowie, którzy traktowali mnie jak 
> przestępcę, a tymczasem wspólnie i w porozumieniu z biegłymi sądowymi sami 
> dokonywali i nadal dokonują przestępstwa. Polegają one na wydawaniu opinii 
> lekarskich przez lekarzy, nieposiadających odpowiednich uprawnień. Sędziowie 
> uznają te badania za doskonałe i nie dopuszczają do przesłuchania tych lekarzy 
> ani nawet do złożenia wyjaśnień na piśmie. 	
> 	Ponieważ w2000 r. lekarze oszuści uznali, że wyzdrowiałem i mogę 
> wykonywać swój zawód kierowcy TIR-a. Zmieniłem taktykę, zacząłem zawiadamiać 
> prokuraturę o popełnieniu przez tych lekarzy przestępstwa z art. 271 § 1 i 3 
> kk, a ZUS z art.273 kk.
> 	Prokuratura do prowadzenia dochodzenia w tych sprawach dopuszczała 
> policjantów, którzy to twierdzili, że art. te dotyczą dokumentów takich jak 
> dowód osobisty czy prawo jazdy. Innym razem policjant okazał się 
> niekompetentny do prowadzenia takiej sprawy, za każdym razem kończyło się to 
> odmową podjęcia dochodzenia potwierdzoną przez wszystkie kolejne instancje z 
> sądem karnym włącznie. Prokuratura Rejonowa w Olsztynie zaczęła mieć dosyć 
> moich wizyt. Toteż prowadzący sprawę prokurator Tokarzewski odmówił mi moich 
> praw do przejrzenia dokumentów i po prostu kazał mi spierdalać z Prokuratury i 
> więcej tam nie przychodzić. Spowodowało to, że musiałem powiadomić o tym 
> wyższe władze.
> 	Spowodowało to również, że zakupiłem wysokiej klasy cyfrowy dyktafon, 
> na którym zacząłem nagrywać kolejne badania lekarskie.
> 	Podczas jednego z takich badań lekarz psychiatra po obejrzeniu moich 
> zdjęć MRI sam opisuje, że uraz kręgosłupa jest u mnie powodem moich 
> dolegliwości i zawrotów głowy, pomimo to namawia mnie bym ukrył swoje 
> dokumenty i podjął pracę w zawodzie kierowcy.
> 	Ponownie złożyłem doniesienie o popełnieniu przestępstwa, ale i tym 
> razem Prokuratura i Sądy uznały, że lekarze ZUS nie popełnili przestępstwa. 
> Stwierdzili, bowiem oni, że nie badali mnie zgodnie z moimi kwalifikacjami do 
> pracy w charakterze kierowcy, lecz zwracali uwagę na moje wykształcenie. Nie 
> pomogło żadne moje tłumaczenie, że podpisane przez nich dokumenty stwierdzają, 
> że badania wykonano na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach 
> i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a ponieważ w ustawie tej 
> wyraźnie jest napisane, że należy badać zdolność do pracy zgodną z poziomem 
> posiadanych kwalifikacji lekarze ci popełnili przestępstwo dołączając swoje 
> badania pod w/w ustawę.
> 	Sprawa, zatem wygląda, że przechodząc badania po wypadku w 1993r. ani 
> razu nie badano mnie zgodnie z w/w ustawą, a zatem wszyscy lekarze włącznie z 
> biegłymi sądowymi okazali się przestępcami, takimi samymi przestępcami są 
> prokuratorzy i sędziowie, którzy do tej pory utrudniają pr

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się