• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: AAA  napisał(a): 

> O naukowości i postępowości Niemców przed II wś. mówiłem w sposób ironiczny. Wi
> emy do jakich tragedii ta naukowość doprowadziła. 
> 
> Konserwatyzm nie jest przeciwko nauce, tego w ogóle nie należy rozpatrywać w te
> j płaszczyźnie.
> W społeczeństwie konserwatywnym nie ma żadnych powodów by nauka nie mogła się d
> ynamicznie rozwijać. Przecież to w konserwatywnej średniowiecznej Europie powst
> awały uniwersytety i pierwsza powszechna edukacja.
> 
> Natomiast konserwatyzm jest zawsze przeciwny "postępowi", ale źle rozumianemu -
>  jako kultowi postępu dla samego postępu, zmian dla samych zmian (zmian inspiro
> wanych zwykle przez ludzi o złych intencjach, którzy pod płaszczykiem zmian zaw
> sze chcieli innych ograbić i zniewolić) oraz kultowi nauki dla samej nauki - po
>  to tylko by tą nauką uzasadniać zmiany zmierzające właśnie do ograbienia i zni
> ewolenia innych.
> 
> Konserwatyzm jest także przeciwny pogańskiemu kultowi "nauki", której rozwój ma
>  służyć dla uzasadnienia rewolucji, czyli wywrócenia dotychczasowego (konserwat
> ywnego) porządku społecznego. I tu sięgamy nieco szerzej - chodzi o to, że kons
> erwatyzm akceptuje zastany porządek rzeczy, w tym całe dzieło stworzenia, przyr
> odę, fizykę, itp. - i stara się tak zorganizować życie społeczne by żyć w zgodz
> ie z tym stanem rzeczy, prawami fizyki oraz tak by te prawa i ten stan rzeczy w
> ykorzystać maksymalnie dla dobra człowieka. 
> By ten cel osiągnąć, trzeba ten stan rzeczy i prawa poznać - więc potrzebna jes
> t nauka.
> 
> Inaczej jest u postępowców - oni nie akceptują tego świata, ani praw nauki - dl
> atego konstruują własne idee i ideologie i chcą ten świat budować po swojemu - 
> niejako wbrew stanowi rzeczy, wbrew prawom fizyki. Ponieważ lepszego świata od 
> tego stworzonego przez Boga nie da się zbudować - więc skazani są oni na ciągłe
>  burzenie i budowanie od nowa, ciągłe zmiany - co nazywają oni "postępem". Z pr
> awdziwym postępem nie ma to jednak nic wspólnego (chyba że przez przypadek uda 
> się faktycznie poprawić). 
> Generalnie jest to postawa pychy, postawa buntu przeciwko światu i prawom przyr
> ody. 
> W tym duchu rozwijana nauka - jest częstokroć wypaczona, staje się "naukowością
> " - bo nie chodzi w niej o poznanie prawdy (tego potrzebują konserwatyści) - al
> e o "naukowe" uzasadnienie dla zmian, a w praktyce dla rewolucji, grabienia, mo
> rdowania i zniewolenia.
>  
> Oczywiście postępowcy częstokroć korzystają z osiągnięć prawdziwej nauki, ale j
> ą dla własnych ideologicznych celów zniekształcają i dorabiają własną naukę. Ta
> k było w przypadku niemieckich nazistów.
> 
> Jeśli chodzi o Niemców - to tak sobie myślę, że ze względu na to że już dawno t
> emu większa część Niemców przyjęła ideologię protestancką - są oni szczególnie 
> skłonni do "postępowości", rewolucyjności. Stamtąd wyszedł marksizm, potem nazi
> zm, teraz wychodzi nowy komunizm.
> Ta ideologia łączy się w pewnym sensie z ideologią materializmu - a to prowadzi
>  do nadaktywności w świecie materialnym, konieczność pracy ponad wszystko. Hasł
> o "arbeit macht frei" nie było żartem, ani złośliwością wobec więźniów, było na
>  poważnie...
> 
> Ta nadaktywność i pracowitość w pewnym okresie czasu może prowadzić, jako skute
> k uboczny, do pozornie pozytywnych efektów i prawdziwego postępu społecznego. P
> o dłuższym jednak czasie ZAWSZE okazuje się, że to był błąd który zaszkodził cz
> łowiekowi. Tak było z marksizmem - ok. 100 mln ludzi wymordowanych, tak było z 
> nazizmem - podobne efekty, w tym zniszczenie samych Niemiec, tak będzie i tym r
> azem - niemiecka ideologia nowego komunizmu sterująca Unią Europejską doprowadz
> i Europę do kolejnej katastrofy. Tym bardziej, że współczesne Niemcy tę nową id
> eologię komunistyczną, a która przybiera cielesną formę państwa zwanego Unią Eu
> ropejską - tak naprawdę wykorzystują jako narzędzie dla niemieckiego imperializ
> mu.
> 
> To ja już wolę polski konserwatyzm, który reprezentuje najwyższe wartości europ
> ejskie - cywilizację łacińską... Z tym jednak jest kłopot, bo mamy w kraju cora
> z większą mentalną opozycję przeciwko cywilizacji łacińskiej...

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się