• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

nemne napisał: 

> UCHWAŁA NR XXXII / 220/2006
> 
> RADY GMINY ODRZYWÓŁ
> z dnia 28 marca 2006 roku
> 
> w sprawi: wyrażenia zgody na usytuowanie tablicy pamiątkowej poświęconej Gminie
> 
> Żydowskiej w Odrzywole
> 
> 	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
> samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
> zm.), Rada Gminy Odrzywół uchwala co następuje:
> § 1
> Wyraża się zgodę na usytuowanie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Gminy 
> Żydowskiej w Odrzywole o następującej treści „Ku pamięci gminy żydowskiej
> 
> Odrzywół – kobiet, dzieci i starców – pomordowanych w okresie Shoah
> przez 
> okupantów niemieckich w latach 1939 – 1945”.
> § 2
> Tablica pamiątkowa zostanie usytuowana na budynku Urzędu Gminy w Odrzywole.
> § 3
> Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.
> § 4
> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
> U Z A S A D N I E N I E
> 	Środowisko Żydów Odrzywołu z Izraela zwróciło się z prośbą o wyrażenie 
> zgody na usytuowanie Tablicy Pamiątkowej w Odrzywole poświęconej pamięci Gminy 
> Żydowskiej w Odrzywole.
> 
> ....W związku z w/w uchwałą mam pytanie do Pana Wójta, dlaczego w treści 
> upamiętniajacej pomordowanych WYMIENIA SIĘ :"kobiety, dzieci i starców".
> Tymczasen nawet zasady logiki nakazują stwierdzić, że w treści z niewiadomego 
> powodu pominięto MĘŻCZYZN. (no może poza mężczyznami - starcami).
> Wobec powyższego dlaczego wg Pana, to pomordowani MĘŻCZYŻNI nie zasługują już 
> na pamięć?

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się