• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

isoxazolidine napisał: 

> Pisza o tym tutaj:
> 
> www.wspolczesna.pl/
> ponizej artykul:
> 
> ===========================
> NIE TĘDY DROGA
> 
>           Tworzony właśnie plan
>           zagospodarowania
>           przestrzennego województwa
>           mazowieckiego zakłada
>           powstanie "Wielkiej obwodnicy
>           Mazowsza?. Byłby to pierścień
>           dróg szybkiego ruchu,
>           przechodzący przez wszystkie
>           byłe miasta wojewódzkie na
>           Mazowszu. Wszystkie poza...
>           Ostrołęką. Władze miasta
>           zamierzają zrobić wszystko, by
>           do tego nie dopuścić.
> 
>           Za kilkanaście, a wedle innych
>           szacunków - za kilkadziesiąt lat
>           Warszawa może stać się jednym z
>           największych "skrzyżowań? Europy.
>           Przez stolicę Polski przebiegać będą
>           trzy olbrzymie "korytarze
>           transportowe? Europy: Via Baltica (z Helsinek, przez Estoni
> ę, Łotwę i Litwę),
>           strategiczna trasa Moskwa - Berlin i, być może, korytarz Bu
> kareszt - Gdańsk. 
>           Ostrołęka jak chory ogran
>           To odległa przyszłość, ale już dzisiaj planiści myślą nad t
> worzeniem sieci dróg,
>           "odciążających? stolicę. Temu celowi ma służyć koncepcja dw
> óch obwodnic
>           stolicy - sieci dróg szybkiego ruchu, okalających Warszawę.
> Pierwsza z nich
>           obiegałaby Warszawę w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.
> Druga, tzw.
>           "Wielka Obwodnica Mazowsza? łączyłaby - w zamyśle planistów
> - Siedlce,
>           Radom, Łódź, Płock, Ciechanów, i dalej: Maków, Różan i Ostr
> ów Mazowiecką.
>           Mija natomiast Ostrołękę. Na planowanej trasie Wielkiej Obw
> odnicy są wszystkie
>           byłe miasta wojewódzkie wchodzące obecnie w skład województ
> wa
>           mazowieckiego. Wyjątkiem jest Ostrołęka. Nie przypadkiem.
>           Wielka Obwodnica ma - oprócz podstawowego celu - do spełnie
> nia także inne
>           zadanie. Ma pomóc w "zrównoważonym? rozwoju całego Mazowsza
> . Pominięcie
>           w planach Ostrołęki dziwi, kiedy wziąć pod uwagę, że w plan
> ie zagospodarowania
>           regionu wielokrotnie wspomina się o postępującej degradacji
> byłych miast
>           wojewódzkich. Ostrołęka jest w tym gorszej sytuacji, że tuż
> obok niej znajduje się
>           Ostrów Mazowiecka - miasto, które według wizji planistów, m
> oże wiele zyskać.
>           Jeśli idea "Wielkiej Obwodnicy? zostanie w przyszłości zrea
> lizowana, to Ostrów
>           znajdzie się na skrzyżowaniu owej obwodnicy i trasy Via Bal
> tica. 
>           - Takie węzły komunikacyjne to bardzo ważne czynniki rozwoj
> u - uważa Lucjan
>           Chojnowski, architekt miejski. - To oczywiście kwestia przy
> szłości, ale nie można
>           wykluczyć sytuacji, że "odsunięta? od głównych szlaków komu
> nikacyjnych
>           Ostrołęka, będzie się w szybkim tempie degradować. I straci
> my na tym nie tylko
>           my, ale cały region. Jeśli potraktujemy Mazowsze jak żywy o
> rganizm, to nie może
>           być w nim takiego "chorego? organu. Wojewódzcy planiści mus
> zą o tym
>           pamiętać. 
>           Koncepcja ratusza 
>           W interesie Ostrołęki leży, żeby głośno się upominać o popr
> awki planu. Jest ku
>           temu okazja, bowiem projekt trafił właśnie do ostrołęckiego
> ratusza. Formalnie do
>           jego zaopiniowania uprawniony jest prezydent. Ten uznał jed
> nak, że sprawa jest na
>           tyle poważna, że postanowił wesprzeć swoją opinię stanowisk
> iem Rady Miasta.
>           Przygotowano projekt uchwały w tej sprawie. Zakłada on nega
> tywne
>           zaopiniowanie planu zagospodarowania i przedstawienie wojew
> odzie własnej
>           propozycji. Według niej, "Wielka Obwodnica? z Ciechanowa do
> Ostrowii, zamiast
>           przez Maków i Różan, miałaby prowadzić przez Przasnysz i Os
> trołękę. Jest w
>           projekcie uchwały jeszcze jedna propozycja - uznania drogi 
> Ostrołęka - Goworowo
>           - Pasieki - Wyszków za drogę krajową (w planach ma ona stat
> us drogi
>           wojewódzkiej).
>           Radni zajmą się projektem uchwały podczas jutrzejszej sesji
> .
> 
>           Janusz Kotowski, przewodniczący Rady Miasta: 
>           ? Nie ukrywam, że przedstawiony nam plan zagospodarowania w
> ojewództwa
>           wywołał, mogę tak powiedzieć, powszechne oburzenie w radzie
> . Nie po raz
>           pierwszy Ostrołęka została pominięta. Myślę, że decydowały 
> o tym nie tylko
>           merytoryczne przesłanki, ale, nazwijmy to, naciski politycz
> ne. Tym bardziej to
>           dziwi, że w zeszłej kadencji sejmiku, kiedy plan powstawał,
> mieliśmy tam przecież
>           ?swoich? ludzi. Mamy także swojego posła. Teraz inicjatywa 
> należy jednak do
>           nas. Jako rada na pewno zajmiemy jednoznaczne stanowisko. M
> am nadzieję, że
>           wszystkie siły polityczne, włącznie z prezydentem, użyją po
> za tym wszystkich
>           możliwych środków, żeby takie niekorzystne dla Ostrołęki ro
> związanie pozostało
>           jedynie w fazie projektu.
> 
> 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się