• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: miro  napisał(a): 

> To nie jest tak do końca prawda ze zmniejszeniem środków. 
> W tej kwocie z projektu planu nie jest jeszcze zawarte ponad 260 mln zł, które 
> zostanie uwolnione z rezerwy migracyjnej ( patrz: tabela 22 + wyjaśnienie pod n
> ią),
>  a ponadto dzisiaj Minister Zdrowia zaproponował inny niż proponował NFZ podzia
> ł kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundacj
> ę w 2016r: 
> Z [b]603 mln[/b] zwiększonego budżetu na refundację [b]238 mln[/b] ma być przez
> naczone na nowe leki (dotychczas nierefundowane i które nie mają odpowiednika r
> efundowanego, czyli m.in też terapie bezinterferonowe) oraz dodatkowo 27 mln zł
>  ma zostać przeznaczone na zwiększoną refundację leków, w przypadku których zmi
> eniona została ich charakterystyka lub praktyka kliniczna. 
> Pozostałe 338 mln zł na wzrost refundacji leków dostępnych na receptę w aptekac
> h.
> 
> "§ 2. Ustala się kwotę środków finansowych przeznaczonych na finansowanie dotyc
> hczas nie objętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznacze
> nia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refun
> dowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14-16
>  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowan
> ych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581), zwanej dalej „ust
> awą o świadczeniach”, wobec których została wydana decyzja administracyjn
> a o objęciu refundacją  - w wysokości 238 000 000 zł.
> § 3. Ustala się kwotę środków finansowych przeznaczonych na finansowanie przewi
> dywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmia
> n w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej - w w
> ysokości 27 000 000 zł."
> 
> Pełny tekst projektu rozporządzenia z uzasadnieniem:
> 
> legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12274552/katalog/12299182#12299182
> patrz: pkt 2 - Uzgodnienia ( plik w pdf lub docx)

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się