• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

as9943 napisał: 

> Sprawa w sądzie, bój na słowa.
> ImageW piątek, 19 listopada, w samo południe, w koszalińskim Sądzie Okręgowym d
> ojdzie do pierwszego w naszym mieście procesu w trybie wyborczym przed niedziel
> nymi wyborami samorządowymi. Komitet Platformy Obywatelskiej zarzuca Arturowi W
> ezgrajowi ze Stowarzyszenia „Lepszy Koszalin" niegospodarność i publikuje
> potwierdzające to dane w rozdawanej na ulicach miasta gazecie. Artur Wezgraj o
> dpiera zarzuty i za kłamliwe według niego informacje pozywa do sądu KW Platform
> y Obywatelskiej.
> Ogłoszenie wyroku musi nastąpić jeszcze w piątek, bowiem od północy następuje w
> całym kraju cisza wyborcza. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę. O urząd
> prezydenta naszego miasta ubiega się Artur Wezgraj ze Stowarzyszenia „Le
> pszy Koszalin" i Piotr Jedliński, kandydat komitetu wyborczego Platformy Obywat
> elskiej. To właśnie komitet wyborczy PO zarzucił Arturowi Wezgrajowi niegospoda
> rność jako kanclerz Politechniki Koszalińskiej i podawanie w swoich materiałach
> wyborczych nieprawdziwych danych o pieniądzach jakie uczelnia pozyskała z Unii
> Europejskiej.
> 
> Informacje w gazecie
> „Artur Wezgraj w swojej ulotce wyborczej przedstawia się jako najskuteczn
> iejszy w pozyskiwaniu pieniędzy unijnych. W ulotce widnieje suma 150 mln zł." -
> pisze Mateusz Komorowski, działacz młodzieżówki PO w gazecie rozdawanej na uli
> cach Koszalina i dodaje: „Zgodnie z danymi Ministerstwa Rozwoju Regionaln
> ego (politechnika) pozyskała z europejskich funduszy 69 258 938 (w latach 2004-
> 2010)".
> Z artykułu sponsorowanego przez Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej, dowia
> dujemy się również, że Politechnika Koszalińska w porównaniu z politechnikami m
> .in.: rzeszowską, świętokrzyską, śląską czy szczecińską, w pozyskiwaniu pienięd
> zy z Unii wygląda po prostu słabo. Dodatkowo, w tym samym materiale czytamy, że
> w 2005 roku Politechnika Koszalińska otrzymała od miasta za symboliczny jeden 
> procent wartości (wyceniony na 1 mln zł) budynek przy ulicy Piłsudskiego 53. Uc
> zelnia, miała w tym budynku ulokować Centrum Niekonwencjonalnych Technologii Hy
> drostrumieniowych. Dziś budynek niszczeje. Według autora publikacji, winny tego
> stanu rzeczy jest Artur Wezgraj, który jako kanclerz Politechniki odpowiada za
> stan jej mienia.
> 
> podał kronika 
> PO idzie do sądu
> Stanisław Gawłowski szef lokalnej platformy dodaje: - Nie ukrywam, że chciałbym
> , aby ta sprawa trafiła do sądu. Informacje, które publikujemy pochodzą sprzed 
> miesiąca, natomiast informacje z wczoraj są niestety dużo gorsze. Świadczy to o
> tym, że (Artur Wezgraj – dop. red.) ani to dobry menadżer, ani skuteczni
> e działający człowiek w obszarze pozyskiwania środków. To są tylko i wyłącznie 
> suche fakty. Fakty na dziś są jeszcze gorsze od tych, które my publikujemy. W s
> ądzie udowodnimy, że to co pokazujemy jest prawdziwe.
> 
> Artur Wezgraj ripostuje
> Szef „Lepszego Koszalina" na artykuł KW Platformy Obywatelskiej odpowiada
> : - Ta publikacja odnosi się głównie do mojej osoby, czyli nie jest propagowani
> em własnego programu, własnych kandydatów, tylko jest próbą oczernienia mnie w 
> oczach wyborców po to, żeby zmniejszyć moje szanse - mówi. - Publikacja ta zawi
> era informacje nieprawdziwe, które służą jedynie działalności propagandowej. Po
> danie takiej informacji jest czystą manipulacją, wręcz kłamstwem, które ma służ
> yć tylko i wyłącznie celom wyborczym, ale propagandowym, ponieważ nie ma żadneg
> o odniesienia do prawdy.
> W oświadczeniu komitetu „Lepszy Koszalin" czytamy: „W rzeczywistośc
> i Politechnika Koszalińska w latach 2004 - 2010 realizowała i realizuje projekt
> y o łącznej wartości 189 618 484, 17 złotych, z czego dofinansowanie w ramach p
> rogramów europejskich wynosi 168 675 516, 64 zł. Wkład własny (w większości fin
> ansowany ze źródeł krajowych) to suma 20 942 967, 53 złotych."
> Natomiast jeśli chodzi o budynek przy ulicy Piłsudskiego 53, Artur Wezgraj doda
> je, że według niego autor publikacji pozwolił sobie na kłamstwo porównując ten 
> budynek do innych, którymi zarządza uczelnia. - To jest kłamstwo, ponieważ budy
> nki, lub nieruchomości Politechniki są najlepiej, albo jedne z najlepiej zagosp
> odarowane i utrzymywane w Koszalinie - twierdzi. 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się