• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

edico  napisał: 

> Jakoś starannie unikasz spraw Funduszu Kościelnego.
> 
> Fundusz Kościelny został powołany na mocy art. 8 ustawy z 20 marca 1950 roku o
> przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania
> gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego nadzorowanego do 1989 ro
> przez powołany Urząd do Spraw Wyznań.
> Fundusz Kościelny początkowo miał być finansowany przede wszystkim z dochodów z
> nieruchomości przejętych przez państwo na mocy ustawy (tzw. "dóbr martwej ręki"
> )
> oraz uzupełniająco poprzez dotacje państwowe uchwalane przez Radę Ministrów. 
> Aktualnie - na mocy konkordatu - Fundusz Kościelny jest finansowany z budżetu
> państwa.
> 
> Fundusz Kościelny, realizując cele określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20
> marca 1950 r. i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1990 r. w
> sprawie rozszerzenia celów Funduszu Kościelnego (Dz. U. Nr 61, poz. 354) oraz
> przepisach ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i powszechnym ubezpieczeniu
> zdrowotnym, stosownie do § 1 statutu Funduszu Kościelnego, może świadczyć na
> następujące cele m.in.:
> 
> - finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych 
> - wspomaganie kościelnej działalności charytatywnej, 
> - wspomaganie kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej i
> opiekuńczo-wychowawczej, a także inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii
> społecznych oraz współdziałania w tym zakresie organów administracji rządowej z
> Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, 
> - odbudowę, remonty i konserwację obiektów sakralnych o wartości zabytkowej. 
> 
> Jak to się ma do praktyki widać nawet w tym wątku.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się