• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: S.B.  napisał(a): 

> Dotacje dla Funduszu Kościelnego w ostatnich latach według planów ustaw budżeto
> wych (w mln zł):
> 1998 - 28,579
> 1999 - 36,00
> 2000 - 67,834
> 2001 - 92,280
> 2002 - 95,719
> 2003 - 78,333
> 2004 - 78,333
> Przed przejęciem przez państwo dóbr martwej ręki Kościoły i inne związki wyznan
> iowe posiadały gospodarstwa rolne o łącznej powierzchni 177 tys. ha, z czego na
>  Kościół katolicki obrządku łacińskiego przypadało ponad 154 tys. ha. Ogólną po
> wierzchnię przejętych przez państwo gruntów szacuje się na ok. 90-100 tys. ha. 
> Obecny stan posiadania Kościoła nie jest znany, mimo że GUS powinien takie dane
>  posiadać. W publicystyce pojawia się liczba 160 tys. ha - czyli więcej, niż pr
> zed przejęciem dóbr martwej ręki. 
> Dane statystyczne dotyczące Kościoła katolickiego wg Instytutu Statystyki Kości
> oła Katolickiego SAC. Dane pochodzą z okresu 2000/2001.
> Liczba księży diecezjalnych: 22 640 (z czego 21 225 przebywa na terenie Polski,
>  a 1415 poza krajem)
> Liczba księży zakonnych: 5365
> Liczba sióstr zakonnych: 23 939
> Alumni diecezjalni: 4736
> Alumni zakonni: 2051
> W 1999 r. duchowieństwo zostało objęte reformą ubezpieczeń społecznych, która u
> chyliła ustawę z 1989 r. Duchowni opłacają 20 proc. składki emerytalnej i wypad
> kowej, która jest potrącana z dochodowego podatku ryczałtowego, a resztę opłaca
>  Fundusz Kościelny. Zatem państwo opłaca 80 proc. składki emerytalnej, rentowej
>  i wypadkowej duchownym (członkom zakonów kontemplacyjnych klauzurowych i misjo
> narzom będącym na misjach FK opłaca 100 proc. składek).

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się