• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

edico  napisał: 

>  Gość portalu: agnostyk1 napisał(a):
> 
> Dane "stare" ale obrazowe!!!
> 
> Rekiny szarej strefy
> Pieniądze nie mają wyznania. Lepią się do rąk wiernych i niewiernych – a
> wyjątkowo skutecznie, mimo głoszonej wszem i wobec pochwały ubóstwa
> (cudzego...) - do rąk kapłanów
> 
> Tam gdzie płyną pieniądze, można – z mniejszą lub z większą dokładnością 
> –
> prześledzić ich drogę. Sporządzić rachunek wyników i bilans.
> Właśnie tak – bez emocji i okiem księgowego – spojrzymy na firmę Ko
> ściół
> rzymskokatolicki w Polsce.
> 
> Liczenie kościelnych pieniędzy nie jest zadaniem łatwym, bo praktycznie
> nikt nie dysponuje wiarygodnymi danymi: ani urzędy skarbowe, ani Ministerstwo
> Finansów. Władze kościelne, nawet jeśli taką wiedzę mają, na pewno nie
> udostępnią jej osobom (ani instytucjom) świeckim. Wolą pozostawić swoją firmę w
> szarej strefie gospodarczej.
> 
> Pozostaje metoda pośrednia – dochodzenie do szacunkowych wyników przy
> wykorzystaniu informacji ogólnodostępnych lub własnych źródeł. Spróbujmy więc
> oszacować wpływy z działalności Krk oraz określić wydatki rodaków związane z
> wydarzeniami religijnymi. 
> Do obliczeń przyjmiemy tę ich część, która odnosi się
> wyłącznie do opłat wzbogacających księżowskie kieszenie (np. ofiara za chrzest,
> komunię czy ślub) – i to w najniższej możliwej do przyjęcia wysokości.
> 
> Oficjalnych informacji na temat liczby takich wpływów zarejestrowanych przez
> sam Kościół można zaczerpnąć na stronie internetowej www.ecclesia.org.pl.
> W roku 2001 odnotowano blisko 370 tys. Chrztów, co przy wpływie 75 zł
> od becika daje 28 mln złotych rocznych przychodów.
> 
> Ponad 480 tys. Dzieci przystąpiło do pierwszej komunii, co przyniosło
> (ofiara, różaniec, książeczka do nabożeństwa – 80 zł) niemal 39 mln złoty
> ch.
> Bierzmowanie (300 tys. osób) zasiliło kasę Kościoła o 21 mln zł
> ("składka na krzyż" 70 zł).
> 
> Ślubów (nadal są to dane za rok 2001) było co prawda znacznie mniej
> (161 371), ale – przy stawce za zapowiedzi i ofiarę minimum 350 zł –
> ; konto
> Kościoła wzbogaciło się o 56 mln złotych.
> 
> Pogrzeby przyniosły zysk znacznie wyższy: żegnając naszych zmarłych
> (363 tyś.), powiększyliśmy finanse Krk aż o 900 mln zł (miejsce na cmentarzu,
> ofiara – minimum 2500 zł).
> 
> Przyjmując księży wędrujących po kolędzie, wręczamy im ok. 100 mln zł
> (średnio – 40 zł); święta (opłatek, święconka) to kolejne 20 mln; msze
> zamawiane w różnych intencjach to około 50 mln . Sądy biskupie są niemal tak
> samo zapracowane jak świeckie, rozpatrują mniej więcej 20 tysięcy spraw rocznie
> (ok. 2000 zł od sprawy), co przynosi 40 mln.
> 
> Najwyższą pozycję w rubryce "wpływy" stanowi dochód z tacy, z którą
> praktycznie proboszczowie robią co chcą. Jeśli z 29 mln Polaków uprawnionych do
> głosowania, do kościołów regularnie chodzi 58% (badania CBOS), to co tydzień 17
> mln osób zostawia na tacy 34 mln zł (średnio 2 zł – CBOS). Rocznie ok 1,8
>  mld
> zł.
> 
> Łącznie Kościół rzymskokatolicki otrzymuje w ciągu roku – tylko z prywatn
> ych
> kieszeni Polaków – co najmniej 3,5 miliarda złotówek.
> 
> To oczywiście nie są jeszcze wszystkie wpływy. Szacunkowa wielkość
> (informatorzy podają różne wielkości) dofinansowania Kościoła przez państwo z
> pewnością nie jest niższa niż 200 mln zł w roku 2002 (Fundusz Kościelny
> otrzymał z budżetu 84,5 mln, dotacje dla KUL i PAT – 92,5 mln, duszpaster
> stwo
> wojskowe – 15, renowacja zabytków – 13,5). Według większości źródeł
> ,
> ogólna "pomoc" państwa, uwzględniając np. finansowanie nauki religii w szkołach
> (ponad 500 mln), utrzymanie kapelanów szpitalnych i kapelanów wszelkich branż,
> sięga 1,2 mld zł. Co parę lat dochodzą dotacje wizyty Papy...
> 
> Wszystkie przytoczone kwoty można przyjąć za wysoce wiarygodne, są
> bowiem oparte na konkretnych, weryfikowalnych danych, wynikających z badań
> społecznych lub zestawień statystycznych. Nikt natomiast nie jest w stanie
> określić wielkości przychodów z prowadzonej przez Kościół aktywnej działalności
> gospodarczej. 
> Czego tam nie ma...: inwestycje budowlane (nie tylko kościoły,
> np. warszawski biurowiec Roma Center), finansowe (jak św. Pamięci Towarzystwo
> Emerytalne Arka Iveco, sieć kas pożyczkowych SKOK), prowadzenie wydawnictw
> książkowych i prasowych (przynajmniej setka tytułów), stacje radiowe i
> telewizyjne, wytwórnie dewocjonaliów, udziały w giełdowych spółkach, wynajem
> sal i budynków, prowadzenie hoteli i biur podróży .
> Nieoficjalnie mówi się o 4 – 7 miliardach złotych. 
> 
> Wraz z rzeką kasy z naszych kieszeni (dla przypomnienia 3,5 mld zł) roczne
> przychody tego koncernu wynoszą więc ok. 8-10 miliardów złotych.
> Rozważmy. Jeżeli przyjąć, że duchownych w Polsce mamy w przedziale
> 30 – 60 tysięcy (tak różne są szacunki) to na jednego przychód roczny
> przypadnie w granicach 333.000 – 166.000 złotych. 
> 
> Ziemi przypadnie na jednego duchownego (przecież nie rolnika) w granicach 5,5 &
> #8211;
> 2,8 ha. Nieruchomości nie da się praktycznie oszacować. Spokojnie można
> powiedzieć, że raj to mają tu na Ziemi i po co się im spieszyć do raju
> pozaziemskiego.
> forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=25221799&a=25282839

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się