• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

xyz-xyz  napisał: 

> 1. Obrona praw pracowników .
> 2. Wspieranie przedsiębiorczości i zmiana prawa na korzystniejsze dla
> pracowników i pracodawców.
> 3. Obniżenie podatków i “danin publicznych”.
> 4. Wzrost płac pracowników sektora publicznego.
> 5. Pomoc ze strony państwa dla “najsłabszych”.
> 6. Ograniczenie deficytu.
> 7. Bezpieczne wprowadzenie Euro.
> 8. Zahamowanie wzrostu inflacji.
> 9. Większe środki na rozwój i edukacje.
> 10. Radykalne uproszczenie prawa podatkowego, gospodarczego i trybu poboru ZUSu
> 11. Uproszczenie procedur zakładania firm.
> 12. Prywatyzacja kluczowych firm polskiej gospodarki.
> 13. W przypadku firm należących do Skarbu Państwa - rzetelne wybierania zarządó
> w
> i rad nadzorczych.
> 14. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.
> 15. Wsparcie projektów infrastrukturalnych UE dot. bezpieczeństwa energetyczneg
> o.
> 16. Przyśpieszenie budowy obwodnic i autostrad.
> 17. Wyeliminowanie barier prawnych blokujących szybki rozwój infrastruktury.
> 18. Modernizacja PKP
> 19. Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu.
> 20. Wprowadzenie możliwości załatwiania spraw państwowych (podatki itp.) przez
> Internet.
> 21. Gospodarczy “powrót Polski nad morze”.
> 22. Mądre wykorzystywanie funduszy europejskich.
> 23. Decentralizacja władzy.
> 24. Wsparcie rozwoju regionalnego.
> 25. Modernizacja wsi i rolnictwa
> 26. Usprawnienie procesu składania wniosków o dotacje unijne.
> 27. Reforma instytucji publicznych obsługujących rolnictwo.
> 28. Ekologiczna produkcja żywności.
> 29. Wytwarzanie biopaliw i biogazów.
> 30. Reforma systemu ubezpieczeniowego rolników.
> 31. Rozwój rybołówstwa.
> 32. Ochrona środowiska.
> 33. Wdrożenie programu Natura2000
> 34. Wprowadzenie polityki solidarnego państwa.
> 35. Ułatwienie młodym startu zawodowego.
> 36. Obniżenie bezrobocia.
> 37. Długoterminowe uniknięcie zagrożeń demograficznych.
> 38. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich.
> 39. Oddanie sprawy edukacji dzieci rodzicom.
> 40. Podniesienie pensji nauczycielom.
> 41. Zmiana mechanizmów finansowania edukacji.
> 42. Zwiększenie miejsc pracy dla ludzi powyżej 50 roku życia.
> 43. Reforma emerytalna.
> 44. Poprawa jakości służby zdrowia.
> 45. Zwiększenie powszechnego dostępu do służby zdrowia.
> 46. Podwyższenie pensji pracownikom służby zdrowia.
> 47. Podział NFZ na kilka konkurencyjnych zakładów ubezpieczeniowych.
> 48. Reformacja polityki refundacji leków.
> 49. Ułatwienie zdobywania specjalizacji lekarzom.
> 50. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym zdobycie wykształcenia i pracy.
> 51. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
> 52. Zmiana ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.
> 53. Stabilizacja finansowa sektora kultury.
> 54. Organizacja Euro 2012
> 55. Program “Boisko w każdej gminie”
> 56. Wsparcie sportu wyczynowego.
> 57. Odbudowa zaufania obywateli do władzy
> 58. Ograniczenie przywilejów władzy
> 59. Likwidacja zagrożeń korupcyjnych.
> 60. Zmiany w “prokuraturze (min. rozłączenie funkcji Ministra Sprawiedliw
> ości i
> Prokuratora Generalnego).
> 61. Reforma prawa karnego.
> 62. Zmiana systemu odbywania kar.
> 63. Prowadzenie walki z przestępczością.
> 64. Zapewnienie bezpieczeństwa i praworządności w Polsce.
> 65. Budowa systemu ochrony i ratownictwa ludności.
> 66. Dokończenie reformy administracji publicznej.
> 67. Wprowadzenie e-dowodu osobistego.
> 68. Zmiana sposobu prowadzenie polityki zagranicznej.
> 69. Dbanie o interesy Polski w UE
> 70. Udział Polski w dbaniu o bezpieczeństwo światowe.
> 71. Realizacja polityki historycznej.
> 72. Uzawodowienie Wojska.
> 73. Zakończenie misji w Iraku w 2008 r.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się