• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

kuby77  napisał: 

> real_mr_pope  napisał: 
> 
> > A z tym ja się nie zgodze. Do biur informacji gospodarczej nie trafiają
> > niesolidni kontrahenci a niesolidni konsumenci.
> 
> Żeby umerytorycznić dyskusję: 
> 
> Art. 8 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej:
> 
> 1. Z zastrzeżeniem art. 10, przedsiębiorca może przekazać do biura informację g
> ospodarczą o zobowiązaniu albo zobowiązaniach innego przedsiębiorcy wyłącznie w
> ówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
> 1) zobowiązanie albo zobowiązania powstały wobec przedsiębiorcy
> przekazującego informację gospodarczą z tytułu umowy związanej z
> wykonywaniem działalności gospodarczej przez obydwu przedsiębiorców;
> 2) łączna kwota zobowiązań wobec przedsiębiorcy wynosi co najmniej 500 złotych;
> 3) świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 60 dni;
> 4) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez przedsiębiorcę przekazującego 
> dane będącego wierzycielem, listem poleconym, na adres do korespondencji wskaza
> ny przez dłużnika, a jeżeli dłużnik nie wskazał takiego adresu - na adres siedz
> iby dłużnika, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekaz
> ania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się