• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

wstachera  napisał: 

> Uchwała Nr 94/XVIII/03
> Rady Miejskiej w Ząbkach
> z dnia 19 grudnia 2003 r.
> w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe
> 
> Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
>  
> (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 
> 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132,
>  
> poz. 622 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
> 
> § 1.
> Sposób utrzymywania zwierzęcia domowego musi gwarantować pełne zabezpieczenie 
> przed zagrożeniem z jego strony dla innych osób, zwierząt i mienia.
> 
> § 2.
> Zwierzę domowe, mogące powodować zagrożenie dla ludzi, powinno być na terenie 
> swojej nieruchomości trzymane na uwięzi, a jeżeli puszczone jest wolno - 
> ogrodzenie nieruchomości musi uniemożliwiać wydostanie się zwierzęcia na 
> zewnątrz. W przypadku utrzymywania psów, ogrodzenie nieruchomości powinno być 
> dodatkowo zaopatrzone w umieszczoną w widocznym miejscu tabliczkę z 
> napisem "Uwaga! Pies" lub podobnym. 
> 
> § 3.
> W miejscach publicznych zwierzę musi być prowadzone  na smyczy. Jeżeli jest to 
> niemożliwe ze względu na rodzaj zwierzęcia, musi być ono zabezpieczone w taki 
> sposób, aby nie zagrażało ludziom i innym zwierzętom. Zwierzę musi być 
> prowadzone w sposób zapewniający sprawowanie nad nim kontroli.
> 
> § 4.
> Wyłącznie przez osoby pełnoletnie, na smyczy i w kagańcu mogą być wyprowadzane 
> psy rasowe i mieszańce ras:
> 1) amerykański pit bull terrier;
> 2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
> 3) buldog amerykański;
> 4) dog argentyński,
> 5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
> 6) tosa inu;
> 7) rottweiler;
> 8) akbash dog;
> 9) anatolian karabash;
> 10) moskiewski stróżujący;
> 11) owczarek kaukaski.
> 
> § 5.
> Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania 
> zanieczyszczeń spowodowanych odchodami zwierząt z miejsc publicznych.
> 
> § 6.
> Pies przebywający na terenie publicznym musi posiadać identyfikator z numerem i
>  
> rokiem wydania.
> 
> 
> 
> § 7.
> Niestosowanie się do powyższych przepisów jest zagrożone karę grzywny 
> wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
> 
> § 8.
> Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.
> 
> § 9.
> Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
> Urzędowym Województwa , z wyjątkiem § 6, który wchodzi w życie z dniem 1 
> czerwca 2004 r.
> 
> 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się