Forum Dom Ekologia
ZMIEŃ
  • (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

  Odpowiadasz na:

  Gość portalu: x napisał(a): 
  
  > Ale przecież, jak już Ci w innym miejscu tłumaczyłem, te "dane początkowe", któ
  > re chciałbyś wpisać do modelu, też pochodzą z rozumowań pośrednich, opartych zr
  > esztą na tych samych przesłankach naukowych, co ocena ludzkiego wpływu na klima
  > t. Czemuż więc miałyby Cię przekonać?
  > 
  > A jeśli weźmiesz dowolne konkretne pięć krzywych opisujących, zaakceptowane prz
  > ez Ciebie w danym momencie, dane z przeszłości Ziemi (np. zawartość CO2 w powie
  > trzu, średnia temperatura oceanu itp.), to sporządzenie niezbyt nawet skompliko
  > wanego układu równań różniczkowych, które będą świetnie pasować do tych wykresó
  > w, nie jest wielkim problemem. Problemem jest to, że będą one zupełnie "od czap
  > y", bo rozwiązanie tego typu problemu matematycznego, choć niezbyt skomplikowan
  > e, w żadnym razie nie jest jednoznaczne. I jeśli z tej nieprzebranej masy rozwi
  > ązań dobrze pasujących do przeszłości będziesz chciał wyciągać prognozy na przy
  > szłość, to otrzymasz praktycznie dowolny scenariusz, jaki da się pomyśleć. Praw
  > dziwy problem modelowania tego typu zagadnień nie polega na tym, by dobrać prec
  > yzyjny dynamiczny mechanizm opisu przeszłych danych, lecz by był on wartościowy
  > poznawczo. I współczesna fizyka oraz inne nauki przyrodnicze dostarczają mnóst
  > wa przykładów na to, że rozsądnie zbudowany model matematyczny może mieć wielką
  > wartość predykcyjną; natomiast wiele głupich modeli budowanych według "magiczn
  > ego myślenia" o problemie ekstrapolacji okazało się rażącymi niewypałami. Co wi
  > ęcej, wbrew potocznej intuicji, wcale nie jest tak, że im dokładniej model pasu
  > je do danych historycznych, tym większa jego moc predykcyjna - poczytaj sobie o
  > [i]overfitting[/i] (nadmiernym dopasowaniu), jest w miarę przystępny opis w wi
  > kipedii.
  > 
  > Innymi słowy, proponowany przez Ciebie test wcale nie tak trudno zdać (to jest 
  > niezbyt trudne zadanko z teorii aproksymacji), i to na niemal dowolnych danych 
  > wejściowych, ale algorytm, który go zda, ma wszelkie szanse być całkiem do kitu
  > . To jest zresztą ogólny problem analizy i obróbki danych, powszechny w statyst
  > yce (badając odpowiednio dużą próbę losową możesz znaleźć w niej dowolnie absur
  > dalne korelacje statystyczne, tyle że odkryte w ten sposób regularności zazwycz
  > aj okazują się w żaden sposób nie przenosić na inne, niezależne próby losowe). 
  > A w analizie ziemskiego klimatu mamy jedną przeszłość, i tyle, innej do celów p
  > orównawczych się nie znajdzie. Można natomiast przymierzać główne założenia teo
  > rii efektu cieplarnianego do innych planet, np. do Wenus i Marsa, i to oczywiśc
  > ie się robi. Ale tu mamy głównie dane teraźniejsze, przynajmniej na razie.
  > 
  > Natomiast, niestety, testy polegające na badaniu przyszłej dynamiki krótkoterm
  > inowej (zobaczmy, co model przewiduje, i sprawdźmy za kilka lat, jak dobrze się
  > sprawdziło) tu akurat, w kwestii klimatu, okażą się mało przydatne - to nie bę
  > dzie kilka lat, tylko raczej co najmniej kilka stuleci, a jeśli dotychczasowe r
  > ozumienie efektu cieplarnianego jest poprawne, to wtedy już będzie za późno na 
  > jakąkolwiek reakcję.
  > 
  > Widzisz, to nie jest problem, że masz błędne przekonania w sprawie modelowania 
  > matematycznego; wielu uczonych też je miało przed kilkudziesięcioma laty. Rzecz
  > w tym, że Ty uważasz swoją intuicję za podstawową instancję i tam, gdzie Ci wy
  > godnie, odmawiasz przyjęcia do wiadomości faktów, które jej przeczą; i podobnie
  > czyni mnóstwo osób. Dopóki rzecz dotyczy tylko Twoich własnych losów, nie widz
  > ę problemu - ale niestety zmiany klimatu dotkną nas wszystkich.
  

  Nie pamiętasz hasła

  lub ?

   

  Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się