2 wyników w czasie 133 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Proszę o sprawdzenie Loga.

Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 21:00:21, on 2006-05-31 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C

Proszę o sprawdzenie Loga. (początek wątku)

-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL R3 - URLSearchHook: (no name) - {11B533C9-CB03-95CF-B722-946671623864} - atl_helper.dll (file missing) F3 - REG:win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files